مصاحبه اکتبر با مریم افراسیابپور – در رابطه با جایگاهجنب آزادیخواهانه زنان در کردستان

کرردستان همیشه پایگاهی برای مبارزات آزادیخواهانه در جهت دفاع از حقوق برابر زن و مرد زن بوده است. بنظر شما چرا چنین است؟ پیشینه تاریخی این مسئله چیست؟ جایگاه ۸ مارس و مبارزات زنان در کردستان برای همه آشکار است. برگزاری ۸ مارس در کردستان به یک سنت اجتماعی تبدیل شده، منتها نباید فراموش کنیم […]

مصاحبه اکتبر با مریم افراسیابپور- جنبش آزادی زن برای متحقق شدن برابری زن و مرد تلاش میکند که، حقوقی جهانشمول است

مصاحبه اکتبر با مریم افراسیابپور- جنبش آزادی زن برای متحقق شدن برابری زن و مرد تلاش میکند که، حقوقی جهانشمول است اکتبر: در شرایط دشوار امنیتی و در موقعیتی که دولت روحانی تمام تلاش خودش را برای نشان دادن توان برقراری امنیت با زهر چشم گرفتن از مردم ” اعدامها، دستگیری فعالین اجتماعی و کارگری […]

مریم افراسیاپور – آمار قتل های ناموسی و ترور زنان در ایران رو به افرایش استمریم افراسیاپور

آمار قتل های ناموسی و ترور زنان در ایران رو به افرایش است، اخبار دلخراش این جنایات بطور تکراری منتشر می شود. واکنش های متفاوتی نسبت به سلاخی کردن زنان و مردان با برچسپ های ناموس پرستی و اخلاقی نشان داده میشود. اسلامی ها و جریانات دست راستی قتل ناموسی را مشروع میدانند. کمونیستهای کارگری […]HOME