محمود قزوینی -چگونه اعتراضات پراکنده بر سر دستمزدهای معوقه را متحد کنیم. (تشکلهای توده ای یا نهادهای فعالین کارگری!)

چگونه اعتراضات پراکنده بر سر دستمزدهای معوقه را متحد کنیم. (تشکلهای توده ای یا نهادهای فعالین کارگری!)

محمود قزوینی -در بزرگداشت کاسترو

محمود قزوینی ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ در بزرگداشت کاسترو

محمود قزوینی-ترامپ و تکرار عصر فاجعه در قرن ۲۱

محمود قزوینی ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ ترامپ و تکرار عصر فاجعه در قرن ۲۱

محمود قزوینی -تعیین مبلغ و دیگر هیچ شیوه بدیع مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد

محمود قزوینی شنبه ۴ اردیبهشت ۹۵، ۳ آوریل ۲۰۱۵ تعیین مبلغ و دیگر هیچ شیوه بدیع مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد

محمود قزوینی -دفن یک تاریخ ( روایت ناسیونالیسم چپ از تاریخ حزب کمونیست ایران و کو مه له) – بخش اول

محمود قزوینی ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ دفن یک تاریخ ( روایت ناسیونالیسم چپ از تاریخ حزب کمونیست ایران و کو مه له) – بخش اول ابراهیم علیزاده بمناسبت سالگرد حزب کمونیست ایران در ویژه برنامه ای در تلویزیون حزب کمونیست در ۵ بخش گفتگو در باره

محمود قزوینی – به یاد رفیق اسفندیار قربانی و بازگویی یک خاطره

+ محمود قزوینی ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۵، شنبه ۲۷ تیر ۹۴ به یاد رفیق اسفندیار قربانی و بازگویی یک خاطره روز سیزدهم تیر ماه سال ۵۹ گلوله های سپاه پاسداران رفیق عزیزم اسفندیار قربانی را از ما گفت. او در آن زمان ۲۱ سال بیشتر نداشت،

محمود قزوینی -به یاد نادر بکتاش

به یاد نادر بکتاش واقعا تاسف آور است. در چنین مواقعی آدم نمیداند چه بگوید. نادر بکتاش نویسنده خوش فکر، با فرهنگ پیشرو اروپائی بود، که هیچ رگه ای از شرقزدگی و فرهنگ عقب مانده و سنتی معمول میان نویسندگان و شعرای ایرانی در او یافت نمیشد.

گفتگوی نشریه کمونیست ماھانه با محمود قزوینی – روز جھانی کارگر، روز اعلام کیفرخواست علیه نظام سرمایه داری!

روز جھانی کارگر، روز اعلام کیفرخواست علیه نظام سرمایه داری! گفتگوی نشریه کمونیست ماھانه با محمود قزوینی کمونیست ماھانه: با توجه به تحولات سیاسی منطقه و ایران، تحمیل حداقل دستمزد بردگی شواریعالی کار به طبقه کارگر ایران، ، پراکندگی صفوف طبقه و مبارزه انها، نبود تشکلھای توده ای و مستقل کارگری ،ھیاھوی ھسته ای و […]

محمود قزوینی – “شارلی ابدو هستم ” سارکوزی”هستم! “شارلی ابدو نیستم” ، ” شلمچه” هستم!

محمود قزوینی ۵ بهمن ۹۳، ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵ “شارلی ابدو هستم ” سارکوزی”هستم! “شارلی ابدو نیستم” ، ” شلمچه” هستم! با ترور وحشیانه کاریکاتوریستهای آزادیخواه و ضد مذهب شارلی ابدو توسط اسلامیون بحث در مطبوعات کشورهای جهان و محافل روشنفکری و مردم عادی بر سر آزادی بیان و

محمود قزوینی – در نقد شعار زنده باد سوسیالیسم در تظاهرات تهران

در نقد شعار زنده باد سوسیالیسم در تظاهرات تهران در برخی از گزارشها از تظاهرات امروز تهران در حمایت از مردم کوبانی و بر علیه داعش عنوان شده است که تظاهرکنندگان شعار زنده باد سوسیالیسم سر داده اند. من نمیدانم واقعا این گزارشها تا چه حد درست است. اما اگر چنین اتفاقی افتاده باشد به […]HOME