محمود صالحی-کارگران و مزدبگیران

کارگران و مزدبگیران

محمود صالحی-بیماران خاص و یاوه گوی مسئولان مربوطه

محمود صالحی بیماران خاص و یاوه گوی مسئولان مربوطه

مصاحبه کمیته دفاع از کارگران مهاباد با محمود صالحی – پیرامون دستگیری‌های کارگران و فعالین کارگری در ماه های اخیر

مصاحبه کمیته دفاع از کارگران مهاباد با محمود صالحی پیرامون دستگیری‌های کارگران و فعالین کارگری در ماه های اخیر و مسایل جنبش کارگری کانون مدافعان حقوق کارگر: در پی بازداشت محمود صالحی در آستانه ی اول ماه مه، او در زندان دچار عارضه ی کلیوی شد و در حالت ضعف شدید جسمانی به خانواده اش […]

مصاحبه کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد- با محمود صالحی پیرامون دستگیری های کارگران و مسایل جنبش کارگری

مصاحبه با محمود صالحی پیرامون دستگیری های کارگران و فعالین کارگری در ماه های اخیر و مسایل جنبش کارگری موج دستگیری و فشار بر کارگران و فعالین کارگری در چند روز مانده به اول ماه مه با بازداشت عثمان اسماعیلی، ابراهیم مددی، داوود رضوی، محمود صالحی، پدرام نصرالهی و….

محمود صالحی در گفتگو با سایت کانون مدافعان حقوق کارگر-سکتاریستها برعلیه تشکل سراسری تبلیغات منفی می کنند

محمود صالحی در گفتگو با سایت کانون مدافعان حقوق کارگر: سکتاریستها برعلیه تشکل سراسری تبلیغات منفی می کنند محمود صالحی برای تمام فعالان و حامیان جنبش کارگری ایران نامی آشناست. او یکی از فعالان به نام جنبش کارگری از شهر سقز است و تاکنون بارها برای دفاع از حقوق طبقه کارگر، توسط نیروهای امنیتی مورد […]

محمود صالحی – قوه قضائیه و احکام سنگین برای کارگران

قوه قضائیه و احکام سنگین برای کارگران محمود صالحی کارگران، فعالان و تشکل‌های کارگری؛ جنبش کارگری ایران با تمام مشکلاتی که کارفرمایان و دولت حامی آنان برایش به وجود آورده اند، همواره مبارزات خود را علیه هر گونه نابرابری و بی حقوقی خود و مردم محروم جامعه به پیش می برند و در این راه […]HOME