محمد عبدی پور -تعیین دستمزد بر اساس قانون ِما کارگران

تعیین دستمزد بر اساس قانون ِما کارگران محمد عبدی پور عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

محمد عبدی پور – تجمع ۳۵ نفر از بازنشستگان در شعبه تامین اجتماعی سقز

تجمع ۳۵ نفر از بازنشستگان در شعبه تامین اجتماعی سقز (کارگران بازنشسته به شیوه حسابرسی و محاسبه مستمری شان توسط سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند.) حدود ۳۵ نفر از کارگران که تحت قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شده اند صبح امروز ( یکشنبه ۲۸دی ) مقابل سازمان تامین اجتماعی در شهرستان سقز تجمع

محمد عبدی پور – راه حل کارگری مساله ی کرد

راه حل کارگری مساله ی کرد محمد عبدی پور • راه حل مساله ی کرد و راه حل رفع ستم ملی نه در پشت پرده ی کنفرانس هایی است که با ابتکار سیاست مداران و از بالا در جریان است و نه در راه کارهای فدرالیستی و ناسیونالیستی است . راه حل مساله ی کرد […]

محمد عبدی پور در دفاع از تصمیم جمعی سندیکای شرکت واحدمحمد عبدی پور

در دفاع از تصمیم جمعی سندیکای شرکت واحد کارگران !هم زنجیران! همانطور که اطلاع دارید سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه طی یک اطلاعیه رسمی و علنی برکناری منصوراسانلو از ریاست هیئت مدیره آن سندیکا را اعلام داشتند. در اطلاعیه سندیکای شرکت واحد ، دلیل برکناری اسانلو انجام “تخلفات متعدد و عدم […]HOME