محمد شکوهی-مسئول فاجعه پلاسکو و مرگ آنش نشانان جمهوری اسلامی است. در حاشیه گزارش مجلس در باره پلاسکو

مسئول فاجعه پلاسکو و مرگ آنش نشانان جمهوری اسلامی است. در حاشیه گزارش مجلس در باره پلاسکو

محمد شکوهی-١١ کشته و ٣٣ زخمی در اثر واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی. جمهوری اسلامی مسئول مستقیم کشتار دانش آموزان  است.

١١ کشته و ٣٣ زخمی در اثر واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی. جمهوری اسلامی مسئول مستقیم کشتار دانش آموزان  است.

محمد شکوهی-وزیر کشور جمهوری اسلامی:”از٧٣٠ هزار مهاجر افغانستانی اخراج شده ۶٠٠ هزار نفر دوباره به ایران برگشته اند”!

وزیر کشور جمهوری اسلامی:”از٧٣٠ هزار مهاجر افغانستانی اخراج شده ۶٠٠ هزار نفر دوباره به ایران برگشته اند”!

محمد شکوهی-اعتصاب یک هفته ای ۴ هزار کارگر “گروه ملی فولاد صنعتی اهواز”.باید قوه قضائیه حکومت را به عنوان مدیر این واحد تولیدی زیر ضرب اعتراضات گرفت!

اعتصاب یک هفته ای ۴ هزار کارگر “گروه ملی فولاد صنعتی اهواز”.باید قوه قضائیه حکومت را به عنوان مدیر این واحد تولیدی زیر ضرب اعتراضات گرفت!

محمد شکوه-١٢ میلیون یا بیشتر؟”سونامی” قراردادهای موقت کار!

١٢ میلیون یا بیشتر؟”سونامی” قراردادهای موقت کار!

محمد شکوهی-هشت سال از جنایات جمهوری اسلامی در کهریزک گذشت!

هشت سال از جنایات جمهوری اسلامی در کهریزک گذشت!

محمد شکوهی-اعتراضات سپرده گذاران، نقش بانک مرکزی و دولت در این ماجرا

اعتراضات سپرده گذاران، نقش بانک مرکزی و دولت در این ماجرا

محمد شکوهی-وقتی حکومت اسلامی به معضلاتش اعتراف می کند!

وقتی حکومت اسلامی به معضلاتش اعتراف می کند!

محمد شکوهی-صدها هزار کارگر ساختمانی هیچگونه پوشش بیمه ای ندارند!

صدها هزار کارگر ساختمانی هیچگونه پوشش بیمه ای ندارند!

محمد شکوهی – بانک مرکزی حکومت: خرید و فروش ارز به‌ نرخ “بازار آزاد” در بانک‌ها آغاز شد!دلار۴١٣٠ تومان شد.

  بانک مرکزی حکومت: خرید و فروش ارز به‌ نرخ “بازار آزاد” در بانک‌ها آغاز شد!دلار۴١٣٠ تومان شد.HOME