محمدحسین مهرزاد -اقتصاد سیاسی و مولفه های بحران

اقتصاد سیاسی و مولفه های بحران     محمدحسین مهرزاد – اکتبر ۲۰۱۶

محمد حسین مهرزاد – آرایش جدید در کشمکش های جهانی، منطقه ای وایران

آرایش جدید در کشمکش های جهانی، منطقه ای وایران محمد حسین مهرزاد – نوامبر ۲۰۱۵

محمد حسین مهرزاد – مروری برتحولات داخل و خارج کشور!

محمد حسین مهرزاد مروری برتحولات داخل و خارج کشور! وضعیت منطقه افزایش فشارهای اقتصادی دراثر رشد تورم در چند سال گذشته کارگران و اکثریت جامعه را چند درجه زیر خط فقر قرار داده است. دولت روحانی با تمام توان سعی کرده که از

محمد حسین مهرزاد -تشکل سراسری: رویا یا واقعیت!

محمد حسین مهرزاد تشکل سراسری: رویا یا واقعیت! پس از سه نشست بین کانون مدافعان به اضافه ی محمود صالحی و تنی چند از نزدیکانشان، مساله ی ایجاد تشکل سراسری مطرح شد و متعاقب آن

محمد حسین مهرزاد – فاشیست های اسلامی و نیروهای منطقه!

      محمد حسین مهرزاد فاشیست های اسلامی و نیروهای منطقه! با افزایش اختلاف قدرت های منطقه ای و تلاش برای به دست آوردن سهم هر چه بیشتردر منطقه ، کشتار مردم بی گناه شدت یافته و بحران منطقه ای به اوج خود رسیده است. با افول نسبی قدرت آمریکا خاور میانه بیش از […]

محمد حسین مهرزاد – استقلال کردستان عراق

محمد حسین مهرزاد              استقلال کردستان عراق کردها در چهار کشور ایران،عراق،ترکیه و سوریه سال ها است که تحت ستم ملی قرار دارند و تلاش و مبارزه آنها برای رهایی از این ستم چندین دهه است که ادامه دارد.  جنگ در عراق و چند پارچه شدن آن فرصتی برای حکومت […]

محمد حسین مهرزاد – کمک مالی ادامه سیاست از راهی دیگر

کمک مالی ادامه سیاست از راهی دیگر محمد حسین مهرزاد با علنی شدن دریافت کمک های مالی جریانات سرمایه داری و پرو غربی، بحث در مورد استقلال مالی طبقه کارگر و کمک های مالی بالا گرفت.

محمد حسین مهرزاد – داعش،عراق، و ایران

داعش،عراق، و ایران محمد حسین مهرزاد حمله ی گروه داعش( ارتش شام و عراق) به عراق و اشغال بخش قابل توجهی از آن کشورباعث تعجب و شگفتی بسیاری شد. گروه داعش که از القاعده انشعاب یافته و تا حدود زیادی وابسته به عربستان سعودی است،

محمد حسین مهرزاد – جمهوری اسلامی و تحولات منطقه ای و فرا منطقه ای

جمهوری اسلامی و تحولات منطقه ای و فرا منطقه ای محمد حسین مهرزاد جنگ در سوریه حکومت این کشور را در آستانه ی سرنگونی و بحرانی شدید قرار داده بود. حاصل این جنگ خونین داخلی که تا کنون منجر به کشته شدن حدود یکصد و سی هزار

محمد حسین مهرزاد- صفر خان ما و ماندلای آنها!

محمد حسین مهرزاد صفر خان ما و ماندلای آنها! حدود یک ماه قبل – آبان ماه- سالگرد مرگ صفر قهرمانی بود. صفر قهرمانی معروف به صفر خان در سال ۰۰۱۱ در روستای شیشوان از توابع عجب شیر در خانواده ای کشاورز و زحمت کش به دنیا آمد. با شدت گرفتن مبارزات آزادیخواهانه و ضد فئودالی وHOME