محمد حسین مهرزاد (احمد شقاقی) – آزادی، و آشویتس جمهوری اسلامی

آزادی، و آشویتس جمهوری اسلامی محمد حسین مهرزاد (احمد شقاقی) دسامبر ۲۰۱۳ در چند ماه گذشته اعدام زندانیان سیاسی و غیر سیاسی افزایش یافته و جنایات جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و سرعت گرفته است. کارنامه ی جمهوری اسلامی در سی و پنج سال گذشته همواره با کشتار و شکنجه و زندانیان بی شماری همراه […]

محمد حسین مهرزاد (احمد شقاقی) -احزاب سیاسی کردستان و کنگره ملی کرد

احزاب سیاسی کردستان و کنگره ملی کرد محمد حسین مهرزاد (احمد شقاقی) دسامبر ۲۰۱۳ با فراخوان بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق و رهبر فعلی کردستان عراق احزاب ناسیونالیست کرد در چهار کشور عراق، ترکیه ،ایران و سوریه گرد هم آمدند تا تدارک کنگره ی احزاب کرد را ببینند. حزب دمکرات کردستان عراق و بارزانی […]HOME