مصاحبه ایسکرا با محمد آسنگران-در مورد سیاست کومه له در قبال سازمان خبات و حضور آمریکا در کردستان سوریه

در مورد سیاست کومه له در قبال سازمان خبات و حضور آمریکا در کردستان سوریه مصاحبه ایسکرا با محمد آسنگران

محمد آسنگران-تقسیم جنبش اسلام سیاسی به تندرو و میانه رو طرحی برای فجایع بیشتر

تقسیم جنبش اسلام سیاسی به تندرو و میانه رو طرحی برای فجایع بیشتر

مصاحبه ایسکرا با مححمد آسنگران-کومله بخشی از جنبش کارگری و کمونیستی یا بخشی از جنبش ملی کرد؟

کومله بخشی از جنبش کارگری و کمونیستی یا بخشی از جنبش ملی کرد؟ مصاحبه ایسکرا با مححمد آسنگران

محمد آسنگران-عملیات تروریستی تهران را باید محکوم کرد!

عملیات تروریستی تهران را باید محکوم کرد!

محمد آسنگران – تحولات آتی در پرتو آناتومی “انتخابات” ریاست جمهوری در ایران

تحولات آتی در پرتو آناتومی “انتخابات” ریاست جمهوری در ایران

مصاحبه ایسکرا با محمد آسنگران -ادامه این بازی کمونیسم کومه‌له را ذبح ناسیونالیستی میکند

ادامه این بازی کمونیسم کومه‌له را ذبح ناسیونالیستی میکند

محمد آسنگران-بیش از ۳۰۰ نفر مردم سوریه در اثر بمباران شیمایی رژیم اسد کشته و زخمی شدند

بیش از ۳۰۰ نفر مردم سوریه در اثر بمباران شیمایی رژیم اسد کشته و زخمی شدند

مصاحبه “کارگر کمونیست” با محمد آسنگران-کمونیستهای جنبش کارگری باید به رسالت تاریخی خود مطلع و خودآگاه باشند

کمونیستهای جنبش کارگری باید به رسالت تاریخی خود مطلع و خودآگاه باشند مصاحبه “کارگر کمونیست” با محمد آسنگران

ایسکرا میپرسد؟-مصابه با محمد آسنگران

ایسکرا میپرسد؟

محمد آسنگران- جنگ پ.ک.ک و بارزانی جدال بر سر یک استراتژی واحد است

جنگ پ.ک.ک و بارزانی جدال بر سر یک استراتژی واحد استHOME