محمد آسنگران-بیش از ۳۰۰ نفر مردم سوریه در اثر بمباران شیمایی رژیم اسد کشته و زخمی شدند

بیش از ۳۰۰ نفر مردم سوریه در اثر بمباران شیمایی رژیم اسد کشته و زخمی شدند

مصاحبه “کارگر کمونیست” با محمد آسنگران-کمونیستهای جنبش کارگری باید به رسالت تاریخی خود مطلع و خودآگاه باشند

کمونیستهای جنبش کارگری باید به رسالت تاریخی خود مطلع و خودآگاه باشند مصاحبه “کارگر کمونیست” با محمد آسنگران

ایسکرا میپرسد؟-مصابه با محمد آسنگران

ایسکرا میپرسد؟

محمد آسنگران- جنگ پ.ک.ک و بارزانی جدال بر سر یک استراتژی واحد است

جنگ پ.ک.ک و بارزانی جدال بر سر یک استراتژی واحد است

ایسکرا میپرسد- محمد آسنگران توقعات شما از کنگره و جایگاه مباحث کنگره

ایسکرا میپرسد! محمد آسنگران در اوایل ماه مارس کنگره دهم حزب کمونیست کارگری برگزار میشود! توقعات شما از کنگره و جایگاه مباحث کنگره را خوشحال میشویم در ایسکرا به اطلاع خوانندگان این نشریه برسانیم!؟

محمد آسنگران-روند عروج و افول جنبش اسلام سیاسی

روند عروج و افول جنبش اسلام سیاسی

محمد آسنگران-ترامپ حاصل بی افقی و گندیدگی سیستم سرمایه داری است

ترامپ حاصل بی افقی و گندیدگی سیستم سرمایه داری است

مصاحبه ایسکرا با محمد ‌آسنگران- بحران خاورمیانه و عروج و افول داعش( فسمت دوم )

بحران خاورمیانه و عروج و افول داعش مصاحبه ایسکرا با محمد ‌آسنگران ( فسمت دوم )

ایسکرا- مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشش و مسئله دیه نسرین رمضانعلی و محمد آسنگران

ایسکرا- مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشش و مسئله دیه نسرین رمضانعلی و محمد آسنگران

محمد آسنگران- توهین به مردم سنندج و فعالین این شهر ممنوع!

توهین به مردم سنندج و فعالین این شهر ممنوع!HOME