محمد آسنگران-روند عروج و افول جنبش اسلام سیاسی

روند عروج و افول جنبش اسلام سیاسی

محمد آسنگران-ترامپ حاصل بی افقی و گندیدگی سیستم سرمایه داری است

ترامپ حاصل بی افقی و گندیدگی سیستم سرمایه داری است

مصاحبه ایسکرا با محمد ‌آسنگران- بحران خاورمیانه و عروج و افول داعش( فسمت دوم )

بحران خاورمیانه و عروج و افول داعش مصاحبه ایسکرا با محمد ‌آسنگران ( فسمت دوم )

ایسکرا- مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشش و مسئله دیه نسرین رمضانعلی و محمد آسنگران

ایسکرا- مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشش و مسئله دیه نسرین رمضانعلی و محمد آسنگران

محمد آسنگران- توهین به مردم سنندج و فعالین این شهر ممنوع!

توهین به مردم سنندج و فعالین این شهر ممنوع!

محمد آسنگران-خویشاوندی چپ سنتی و ضد امپریالیست با جنبش اسلام سیاسی

خویشاوندی چپ سنتی و ضد امپریالیست با جنبش اسلام سیاسی محمد آسنگران

مصاحبه نسرین رمضانعلی با محمد آسنگران – بررسی تاریخ عروج و بقدرت رسیدن جنبش اسلام سیاسی بخش اول

بررسی تاریخ عروج و بقدرت رسیدن جنبش اسلام سیاسی بخش اول

محمد آنسگران -جدال دو جناح جنبش اسلام سیاسی و نقش سناریو سیاهی سازمان مجاهدین خلق

جدال دو جناح جنبش اسلام سیاسی و نقش سناریو سیاهی سازمان مجاهدین خلق

محمد آسنگران – مراسم گرامیداشت یک رهبر محبوب کارگری کوروش بخشنده

مراسم گرامیداشت یک رهبر محبوب کارگری کوروش بخشنده سنندج سرخ یک بار دیگر راه نشان داد هنگامیکه تحت حاکمیت اسلام و جمهوری اسلامی مراسم بزرگداشت یک فعال کارگری با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت با پرچم سرخ آغاز میشود و هنگامیکه با حضور هزاران نفر در این مراسم، مردم به فشار سنگین نیروهای امنیتی […]

پیام محمد آسنگران – مردم آزاده کردستان !آزادیخواهان شهر ارومیه!

مردم آزاده کردستان ! آزادیخواهان شهر ارومیه! این روزها روزهای حساس و پرمخاطره ای است و باید این حساسیت را دریابیم. جمهوری اسلامی و عواملش طبق برنامه و بسیار آگاهانه دارند تفرقه قومی را از یک میدان ورزشی در شهر ارومیه به کل جامعه تسری میدهند و تا کنون توانسته اند تفرقه قومی میان ترک […]HOME