دیدار – مصاحبه اسد نودینیان با مجید جسینی انتخابات مردم و رژیم اسلامی

دیدار – مصاحبه اسد نودینیان با مجید جسینی انتخابات مردم و رژیم اسلامی

دیدار -مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با مراسمهای نوروزی امسال

دیدار -مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با مراسمهای نوروزی امسال

دیدار- مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با نهادها و ابتکارات اجتماعی به مناسبت نوروز‎

دیدار- مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با نهادها و ابتکارات اجتماعی به مناسبت نوروز‎

تلویزیون ایسکرا – گفتگوی یدی محمودی با مجید حسینی در باره اعتراضات اخیر مردم مریوان

تلویزیون ایسکرا – گفتگوی یدی محمودی با مجید حسینی در باره اعتراضات اخیر مردم مریوان

تلویزیون ایسکرا – گفتگوی یدی محمودی با مجید حسینی در رابطه با ۲۳ تیر ۱۳۵۸ شهر مریوان و سیاست حزب دموکرات کردستان ایران در رابطه با تداوم مبارزه مسلحانه

تلویزیون ایسکرا – گفتگوی یدی محمودی با مجید حسینی در رابطه با ۲۳ تیر ۱۳۵۸ شهر مریوان و سیاست حزب دموکراتکردستان ایران در رابطه با تداوم مبارزه مسلحانه

مجموعه نوشته ها ، مصاحبه ها و پیامای مجید حسینی

کانال جدید – مصاحبه ایسکرا – انتخابات درایران واختلافات جناحهای جمهوری اسلامی،مهمان برنامه مجید حسینی

کانال جدید – مصاحبه ایسکرا انتخابات درایران واختلافات جناحهای جمهوری اسلامی،مهمان برنامه مجید حسینی

تلویزیون ایسکرا – گفتگوئی یدی محمودی با مجید حسینی در باره، اوضاع سیاسی ایران و مبارزه مردم علیه رژیم اسلامی!

گفتگوئی یدی محمودی با مجید حسینی در باره، اوضاع سیاسی ایران و مبارزه مردم علیه رژیم اسلامی

مجیدحسینی – کجای این مملکت امن است؟

کجای این مملکت امن است؟ فریناز خسروانی در دفاع از کرامتش از طبقه چهارم هتل خود را به بیرون پائین پرتاب کرد و جانش را از دست داد. تجمع اعتراضی دیروز، ۱۷ اردیبهشت هزاران نفر از مردم مهاباد در مقابل “هتل تارا” قابل تحسین است. در این روز مردم مبارز در

مجیدحسینی – پایداری دلیرانه مردم در کوبانی

پایداری دلیرانه مردم در کوبانی نزدیک به چهار هفته است شهر کوبانی در حلقه محاصره آدمکشان اسلامی قرار دارد. مقاومت دلیرانه مردم در این شهر، پیر و جوان و زن و مرد به همراه نیروهای سیاسی کردستان سوریه برای دفاع از جان و زندگی خود و بچه هایشان هم چنان ادامه دارد.HOME