صدای کارگر سوسیالیست- نقش لنین در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه (۴): لنین و چرچیل (مازیار رازی) نقش زنان در انقلاب روسیه (نسیم صداقت) سندیکالیسم و رادیکالیسم

صدای کارگر سوسیالیست- نقش لنین در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه (۴): لنین و چرچیل (مازیار رازی) نقش زنان در انقلاب روسیه (نسیم صداقت) سندیکالیسم و رادیکالیسم

صدای کارگر سوسیالیست -چشم انداز جنبش کارگری مصاحبه با مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست -چشم انداز جنبش کارگری مصاحبه با مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست -برنامه ۸۸ مطالبات انتقالی: مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۸۸ مطالبات انتقالی: مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست ،برنامه۸۶-۲۸ اسفند ۹۴ – درسهای انقلاب ۱۳۵۷- پیام نوروز ۱۳۹۵

صدای کارگر سوسیالیست ،برنامه۸۶-۲۸ اسفند ۹۴ – درسهای انقلاب ۱۳۵۷- پیام نوروز ۱۳۹۵

مازیار رازی – وظایف فوری ما: در حاشیه تحولات اخیر ایران و غرب

وظایف فوری ما: در حاشیه تحولات اخیر ایران و غرب مازیار رازی مازیار رازی : در حاشیه تحولات اخیر میان دول غربی و ایران، وضعیت بر خلاف برخی نظریه پردازان کارگری که پس از انتخاب حسن روحانی بر این پافشاری داشتند که «هیچ اتفاقی نمی افتد»

صدای کارگر سوسیالیست – توافقات هسته ای: نگرش مارکسیستی: مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست – توافقات هسته ای: نگرش مارکسیستی: مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست – مفهوم مارکسیستی انقلاب مصاحبه با(۲) مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست ، برنامه ۲۸-۱۷ بهمن ۱۳۹۳، تلویزیون دیدگاه رو به ایران این برنامه شامل: مفهوم مارکسیستی انقلاب مصاحبه با

در مورد مراحل رسیدن به حزب پیشتاز کارگری و نکاتی در بارۀ پروژه «تدارک حزب انقلابی» مصاحبه علیرضا بیانى با مازیار رازی

در مورد مراحل رسیدن به حزب پیشتاز کارگری و نکاتی در بارۀ پروژه «تدارک حزب انقلابی» مصاحبه علیرضا بیانى با مازیار رازی علیرضا بیانی : با سلام به بینندگان عزیز صدای کارگر سوسیالیست؛ امروز در رابطه با مبحث حزب پیشتاز کارگری مصاحبه ای با رفیق مازیار رازی تدارک دیدیم که توضیحاتی در رابطه با حزب

مازیار رازی: از میان بحث های فیس بوک

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۲|By: شورای دبیری از میلیتانت شماره ۵۸- از میان بحث های فیس بوک مازیار رازی: مارکس در بخش دوم مانیفست، یعنی «پرولترها و کمونیست ها»، به رابطۀ کمونیست ها با جنبش پرولتری می پردازد؛ و بلافاصله اعلام می کند که «کمونیست ها در مقابل سایر احزاب طبقۀ کارگر حزب جداگانه ای تشکیل نمی […]

مازیار رازی به بهانۀ ۱۳۰مین سالگرد درگذشت کارل مارکس، مروری بر اهمیت و ضرورت مارکسیزم

  به بهانۀ ۱۳۰مین سالگرد درگذشت کارل مارکس، مروری بر اهمیت و ضرورت مارکسیزم مازیار رازی کارل مارکس ۱۳۰ سال پیش، در ۱۴ مارس ۱۸۸۳، درگذشت. اما، امروزه هنوز میراث او در سراسر جهان پابرجا و راه گشای حل مسایل اجتماعی است. به بهانۀ ۱۳۰مین سالگرد درگذشت کارل مارکس، مروری بر اهمیت و ضرورت مارکسیزم […]HOME