لیلا یوسفی-افزایش چشمگیر بازداشت فعالین زن

افزایش چشمگیر بازداشت فعالین زن

لیلا یوسفی – پرسشی که پاسخ اش هیچ بود! پاپ و اشک تمساح

پرسشی که پاسخ اش هیچ بود! پاپ و اشک تمساح در مراسم نماز پاپ فرانسیس، دختر دوازده ساله ی فیلیپینی از پاپ پرسید: چرا خدا اجازه می دهد دختربچه ها به فحشا کشیده بشوند؟ کودکان زیادی به مواد مخدر و فحشا مبتلا می شوند. چرا خدا اجازه می دهد این اتفاقات برای ما بی افتد؟ […]HOME