کانون مدافعان حقوق کارگر-دستگیری فعالان کارگری و اجتماعی در سال جدید

http://www.kanoonm.com/2645 دستگیری فعالان کارگری و اجتماعی در سال جدید

کانون مدافعان حقوق کارگر-دستگیری فعالان کارگری و اجتماعی در سال جدید

دستگیری فعالان کارگری و اجتماعی در سال جدید در آستانه سال نو تعدادی از فعالان کارگری و اجتماعی دستگیر شده و به زندان ها برده شدند. سعید یوزی از فعالان قدیم کارگری و عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران و شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران در ابتدای سال جدید دستگیر […]

پیام تبریک نوروزی – کانون مدافعان حقوق کارگر در سال ۱۳۹۶

پیام تبریک نوروزی کانون مدافعان حقوق کارگر در سال ۱۳۹۶

کانون مدافعان حقوق کارگر- بیانیه به مناسبت حادثه دردناک پلاسکو

بیانیه به مناسبت حادثه دردناک پلاسکو

کانون مدافعان حقوق کارگر-تهاجمی جدید به اعتراضات اجتماعی در حال شکل گیری است

تهاجمی جدید به اعتراضات اجتماعی در حال شکل گیری است شانزدهم آذر امسال فضای دانشگاهها برای برگزاری مراسم مستقل دانشجویان بسیار امنیتی بود. در پی انتشار بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان که نشان از خیز جدیدی در مبارزات دانشجویی است، اعتراضات چندی در دانشگاهها برگزار شد ولی نیروهای حکومتی با راه انداختن مراسم دولتی در حد […]

کانون مدافعان حقوق کارگر-تعرض بر سفره خالی کارگران تا کجا؟

تعرض بر سفره خالی کارگران تا کجا؟ تعرض بر سفره خالی کارگران تا کجا؟

علیرضا ثقفی -جنگ طلبان همچنان خواهان جنگند

جنگ طلبان همچنان خواهان جنگند علیرضا ثقفی

کانون مدافعان حقوق کارگر -دادن داروی اشتباه به محمد جراحی و ایجاد عوارض جسمانی

دادن داروی اشتباه به محمد جراحی و ایجاد عوارض جسمانی

کانون مدافعان حقوق کارگر -برخورد فیزیکی کارفرما با کارگران

 کانون مدافعان حقوق کارگر   نمونه ای از بر خورد کارفرمایان با کارگران قرار داد موقت و حقوق های زیر حداقل تصویب شده برخورد فیزیکی کارفرما با کارگران برخورد فیزیکی با کارگران در محیط های کار یکی از اولین راه هایی بود که سرمایه داری برای به انقیاد کشیدن آنان استفاده می کرده است. شیوه […]

کانون مدافعان حقوق کارگر -تامین سلامت جسمانی زندانیان سیاسی به عهده ی زندان بانان است

تامین سلامت جسمانی زندانیان سیاسی به عهده ی زندان بانان است بیم آن می رود که به دلیل بیش از یک ماه اعتصاب غذای تر، جعفر عظیم زاده دچار مشکلات کلیوی جبران ناپذیری شود و از این رو نیاز به اقدامات پزشکی فوری دارد. به دنبال وخامت حال جعفر عظیم زاده در سی و سومین […]HOME