کانون مدافعان حقوق کارگر-دستگیری ۱۵ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه به دنبال پیگیری مطالبات شان

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. https://t.me/kanoonmodafean

کانون مدافعان حقوق کارگر-اعتصاب گسترده کارگران شاغل نیشکرهفت تپه به همراه خانواده هایشان

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. https://t.me/kanoonmodafean

 کانون مدافعان حقوق کارگر-طرح تحول نظام سلامت: طرح تحول درآمد پزشکان!   

     کانون مدافعان حقوق کارگر طرح تحول نظام سلامت: طرح تحول درآمد پزشکان! الف – پگاه

کانون مدافعان حقوق کارگر-پایان دادن به کودک آزاری

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. https://t.me/kanoonmodafean

میلاد جنت-کارگران ساده؛ ربات­های غذاساز!

 کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. https://t.me/kanoonmodafean

گزارش- تجمع صبح امروزبازنشسته های نیشکرهفت تپه

http://www.kanoonm.com/2772 تجمع صبح امروزبازنشسته های نیشکرهفت تپه شکستن دوربین ها وشیشه های مدیریت وحسابداری

کانون مدافعان حقوق کارگر-طرح کارورزی:  چیستی و چگونگی اش مصاحبه  ماهنامه خط صلح با علیرضا ثقفی

http://www.kanoonm.com/2768 طرح کارورزی:  چیستی و چگونگی اش مصاحبه  ماهنامه خط صلح با علیرضا ثقفی

جعفر ابراهیمی-چگونه فروش سوالات امری طبیعی می گردد

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. https://t.me/kanoonmodafean

کانون مدافعان حقوق کارگر-از سرگیری اعتصاب در هفت تپه در پی عدم پرداخت حقوق

 http://www.kanoonm.com/2733 از سرگیری اعتصاب در هفت تپه در پی عدم پرداخت حقوق

کانون صنفی معلمان ایران- معلمی دیگر در بند

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. https://t.me/kanoonmodafean   http://www.kanoonm.com/2702 معلمی دیگر در بند  HOME