کانون مدافعان حقوق کارگر-همدردی و همراهی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنان جرم نیستواله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی باید آزاد شوند

http://www.kanoonm.com/2851 همدردی و همراهی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنان جرم نیست واله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی باید آزاد شوند

جعفر ابراهیمی-گوهردشت آزمونی برای همه

http://www.kanoonm.com/2834 گوهردشت آزمونی برای همه جعفر ابراهیمی

کانون مدافعان حقوق کارگر-باز هم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان

باز هم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان

کانون مدافعان حقوق کارگر – شعر در رابطه با محمد جراحی

  برای محمد جراحی که به انتظار عمل جراحی روی تخت بیمارستان است برای درمان دردی که در زندان بدان محکومش کردند

کانون‌‌ مدافعان حقوق کارگر-موج اعتراضات سراسری کارگران و زحمتکشان را با تشدید سرکوب‌های قرون وسطایی نمی‌توان پاسخ داد

موج اعتراضات سراسری کارگران و زحمتکشان را با تشدید سرکوب های قرون وسطایی نمی توان پاسخ داد موج اعتراضات سراسری کارگران و زحمتکشان را با تشدید سرکوب‌های قرون وسطایی نمی‌توان پاسخ داد

کانون مدافعان حقوق کارگر-طرح‌های پیشنهادیِ دولت برای به افلاس کشیدن هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. https://t.me/kanoonmodafean

کانون مدافعان حقوق کارگر-مهاجران افغانستان در ایران به مناسبت ۱۵ مرداد روز همبستگی با کارگران افغانستانی مهاجر

  کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. https://t.me/kanoonmodafean

کانون مدافعان حقوق کارگر-فرازهایی از جنبش کارگری ایران

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. https://t.me/kanoonmodafean  http://www.kanoonm.com/2809 کانون مدافعان حقوق کارگر فرازهایی از جنبش کارگری ایران

کانون مدافعان حقوق کارگر-سرکوب اعتراضات کارگری بن بست های خودساخته نظام سرمایه داری را نمی​گشاید

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. https://t.me/kanoonmodafean  

کانون مدافعان حقوق کارگر-دستگیری ۱۵ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه به دنبال پیگیری مطالبات شان

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. https://t.me/kanoonmodafeanHOME