فواد کمانگر -در کردستان ایران نباید غافلگیر شد، داعش و سلفی ها یک تهدید جدی هستند!

فواد کمانگر -در کردستان ایران نباید غافلگیر شد، داعش و سلفی ها یک تهدید جدی هستند! سر تیتر اول خبر هفته های اخیر میدیای جهانی بر سر جنایات ضد انسانی گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام ” داعش ” می باشد. گروهی جنایتکار وفوق ارتجاعی که برقراری حکومتی اسلامی را در پلاتفرم خود اعلام […]

فواد کمانگرفواد کمانگر

فواد کمانگر – گذری بر وضعیت اقتصادی – سیاسی ایران و ضرورت های اول ماه مه ۲ اول ماه مه ، روز جهانی کارگر روزی است که علاوه بر اهمیت تاریخی و طبقاتی اش ، روزی است که طبقه کارگر در سراسر جهان در یک روز مشخص میخواهد نمایش قدرت بدهد و متحدانه علیه یوغ […]HOME