فریده جعفری – زندانیان سیاسی گوهر دشت برای اعتصاب غذا اماده می شوند.

زندانیان سیاسی گوهر دشت برای اعتصاب غذا اماده می شوند. در ادامه تشدید سرکوب زندانیان سیاسی بی دفاع ، در اعدام ، قتل از طریق پارازیت های سرطانزا ، انحلال بند های مستقل سیاسی و پخش زندانیان سیاسی در بین زندانیان عادی جانی خطرناک و زندانیان مبتلا به ایدز و هیپاتیت سه نفر از

فریده جعفری – چند خبر از زندان

۱_ پراکندن زندانیان سیاسی از بندهای سیاسی به بندهای خطرناک بصورت غیر قانونی در جهت انحلال بندهای سیاسی همچنان با برنامه اعلام نشده ولی مستمر ادامه دارد طی یک هفته گذشته تعداد ده نفر از گرایشات مختلف از جمله مجاهدین و زندانیان عقیدتی سیاسی به قرنطینه منتقل شدند

فریده جعفری – به دستور خدابخشی نماینده دادستانی بعد از ساعت ١/٣٠ ملاقاتها در زندان گوهر دشت قطع شد

به دستور خدابخشی نماینده دادستانی بعد از ساعت ١/٣٠ ملاقاتها در زندان گوهر دشت قطع شد فریده جعفری به دستور خدابخشی نماینده دادستانی بعد از ساعت ١/٣٠ ملاقاتها در زندان گوهر دشت قطع شد روز چهار شنبه ۲۰/۶/۱۳۹۳ ماموران انتظامی زندان گوهر دشت کرج بدستور اداره اطلاعات و بخصوص خدابخشی نماینده  دادستانی اقدام به تفتیش […]HOME