فریبرز رییس دانا- کسانی که پرونده محمد علی طاهری را امنیتی کرده‌اند، می‌خواهند شغل خودشان را حفظ کنند

فریبرز رییس دانا: کسانی که پرونده محمد علی طاهری را امنیتی کرده‌اند، می‌خواهند شغل خودشان را حفظ کنند

فریبرز رییس دانا -‌نگرش رادیکال به محیط زیست (متن سخنرانی در سمینار محیط زیست)

http://www.kanoonm.com/1145#more-1145 ‌نگرش رادیکال به محیط زیست (متن سخنرانی در سمینار محیط زیست) فریبرز رییس دانا طبیعی است که نگاه رادیکال به محیط زیست با نگاه مارکسیستی به محیط زیست متفاوت است، مدت‌ها مارکسیست‌ها متهم بودند که نگاه اکولوژیکی به طبیعت ندارند، گو اینکه همین

فریبرز رییس‌دانا – کودتای ۲۸ مرداد نخستین گام سهمگین سلطه‌ی امریکایی

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/08/28_22.html#more کودتای ۲۸ مرداد نخستین گام سهمگین سلطه‌ی امریکایی فریبرز رییس‌دانا کانون مدافعان حقوق کارگر – مصدق خیلی چیزها در باره‌ی احتمال تهاجم برای سرکوب نهضت ملی ایران و مبارزه‌ی ملی کردن نفت می‌دانست و تا آنجا هم که توان داشت در برابر آن مقاوت می‌کرد. اما بالاخره توان نهضت ملی در غیاب تحکیم، گسترش […]

فریبرز رییس دانا – دموکراسی‌های رصدکارانه

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/07/blog-post_31.html#more دموکراسی‌های رصدکارانه فریبرز رییس دانا کانون مدافعان حقوق کارگر – مورد ادوارد اسنودن، جوان پیمانکار خدمات کامپیوتری در آژانس امنیت ملی امریکا البته بسیار تکراری است اما قطعا یکی از تکان دهنده‌ترین مواردی است که نشان می‌دهد تکنولوژی ارتباطی در خدمت قدرت‌های ریز و درشت جهان سرمایه‌داری و سلطه‌گران بین‌المللی و خودکامگان کشورها چگونه […]

فریبرز رییس‌دانا – سرمایه‌داری و تناقض کار کودک

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/06/blog-post_16.html#more سرمایه‌داری و تناقض کار کودک فریبرز رییس‌دانا کانون مدافعان حقوق کارگر – نظام سرمایه‌داری تناقض‌های عجیب و حل ناشدنی‌ای دارد. شماری از آنها جهان شمول‌اند و شماری به کشورهای مختلف در رده‌های مختلف توسعه، گروه‌های فرهنگی و مناطق اجتماعی تعلق دارند. یکی از این تناقض‌ها حضور زنان در بازار کار است. سرمایه‌داری بی‌تردید نسبت […]

فریبرز رییس‌دانامعجزه‌ی آمپول در باره‌ی انتخابات خرداد ۱۳۹۲

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/06/blog-post_3.html#more معجزه‌ی آمپول در باره‌ی انتخابات خرداد ۱۳۹۲ فریبرز رییس‌دانا کانون مدافعان حقوق کارگر – خیلی ازجامعه‌شناسان و فیلسوفان سیاسی از جان لاک تا روسو ومونتسکیو تا ماکس وبر، رالز و نوربرتو بابیو با راه و روش‌های علمی در جست و‌جوی ضمانت‌های قانونی‌ای بودند تا قدرت سیاسی منجر به سوءاستفاده و از بین بردن حقوق […]

فریبرز رییس‌دانامعجزه‌ی آمپول در باره‌ی انتخابات خرداد ۱۳۹۲

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/06/blog-post_3.html#more معجزه‌ی آمپول در باره‌ی انتخابات خرداد ۱۳۹۲ فریبرز رییس‌دانا کانون مدافعان حقوق کارگر – خیلی ازجامعه‌شناسان و فیلسوفان سیاسی از جان لاک تا روسو ومونتسکیو تا ماکس وبر، رالز و نوربرتو بابیو با راه و روش‌های علمی در جست و‌جوی ضمانت‌های قانونی‌ای بودند تا قدرت سیاسی منجر به سوءاستفاده و از بین بردن حقوق […]

شعربی نام فریبرز رییس دانا

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/04/blog-post.html#more – کانون مدافعان حقوق کارگر بی نام فریبرز رییس دانا نه رویایی درکار است و نه سر آشتی در خلق آرزوهایی که از خاک روییده اند سر خطه های توفان خیز دارم تندرها می آیند و رگباران، و بر مزاران از یاد رفته غباران بر آب می روند

فریبرز رییس دانامیراث داران بحران در سال ۹۲

میراث داران بحران در سال ۹۲ کانون مدافعان حقوق کارگر فریبرز رییس دانا قانون کار جدید از میان سه موضوعی که تقریبا مثل همیشه در آستانه ی سال ۹۲ در برابر کارگران ظاهر شده اند، و در این جا به آن ها خواهیم پرداخت یکی لایحه ی اصلاح قانون کار است. این وزیر استیضاح شده […]

فریبرز رییس داناپسرم و گنجشگ های خیابان

کانون مدافعان حقوق کارگر پسرم و گنجشگ های خیابان فریبرز رییس دانا خیلی هم نگران نباش پسرک دلبند و نا آرامم با معلمانت – که دیدم به گنجایش روح تو، خنده بر شیار گونه ندارند –HOME