فرهاد شعبانی-اگر بجای ۴۱ میلیون نفر ۵۵ میلیون نفر هم رای می دادند باز من خواهان تحریم بودم.

اگر بجای ۴۱ میلیون نفر  ۵۵ میلیون نفر هم رای می دادند باز من خواهان تحریم بودم. فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی-نگاهی به تاریخچه، ساختار و نقش ابزاری شوراهای اسلامی شهر و روستا برای نظام

  نگاهی به تاریخچه، ساختار و نقش ابزاری شوراهای اسلامی شهر و روستا برای نظام فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی-مراسم های نوروزی امسال در کردستان و واکنش مقامات نظامی و امنیتی رژیم

مراسم های نوروزی امسال در کردستان و واکنش مقامات نظامی و امنیتی رژیم فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی-تشدید فشار بر فعالین جنبش کارگری در داخل و وظائف ما در خارج از کشور

تشدید فشار بر فعالین جنبش کارگری در داخل و وظائف ما در خارج از کشور فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی-اروپا به کدام سو می رود؟

اروپا به کدام سو می رود؟ فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی -مشکلات کارگران بخش ساختمانی کردستان کدامند و هئیت مدیره و روسای انجمن های صنفی چه اقداماتی برای حل مشکلات کارگران انجام داده اند ؟

مشکلات کارگران بخش ساختمانی کردستان کدامند و هئیت مدیره و روسای انجمن های صنفی چه اقداماتی برای حل مشکلات کارگران انجام داده اند ؟ فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی -امنیت پایدار برقرار است یا خانه بدون حصار است، کدامیک؟

امنیت پایدار برقرار است یا خانه بدون حصار است، کدامیک؟ فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی – محاکمه فعالین کارگری پیش درآمد تصویب لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار است

محاکمه فعالین کارگری پیش درآمد تصویب لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار است فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی – خود مدیریتی دمکراتیک روژآوا در بوته آزمایش

خود مدیریتی دمکراتیک روژآوا در بوته آزمایش فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی – نگرانی شدید فرماندهی سپاه پاسداران از پیروزی های “ی . پ . گ” در حسکه

نگرانی شدید فرماندهی سپاه پاسداران از پیروزی های “ی . پ . گ” در حسکه فرهاد شعبانیHOME