فرهاد شعبانی-اروپا به کدام سو می رود؟

اروپا به کدام سو می رود؟ فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی -مشکلات کارگران بخش ساختمانی کردستان کدامند و هئیت مدیره و روسای انجمن های صنفی چه اقداماتی برای حل مشکلات کارگران انجام داده اند ؟

مشکلات کارگران بخش ساختمانی کردستان کدامند و هئیت مدیره و روسای انجمن های صنفی چه اقداماتی برای حل مشکلات کارگران انجام داده اند ؟ فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی -امنیت پایدار برقرار است یا خانه بدون حصار است، کدامیک؟

امنیت پایدار برقرار است یا خانه بدون حصار است، کدامیک؟ فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی – محاکمه فعالین کارگری پیش درآمد تصویب لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار است

محاکمه فعالین کارگری پیش درآمد تصویب لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار است فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی – خود مدیریتی دمکراتیک روژآوا در بوته آزمایش

خود مدیریتی دمکراتیک روژآوا در بوته آزمایش فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی – نگرانی شدید فرماندهی سپاه پاسداران از پیروزی های “ی . پ . گ” در حسکه

نگرانی شدید فرماندهی سپاه پاسداران از پیروزی های “ی . پ . گ” در حسکه فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی -روز شمار مرگ و مصدومیت کارگران در مرداد ماه سال ۹۵

روز شمار مرگ و مصدومیت کارگران در مرداد ماه سال ۹۵ کارگران به قتلگاه می روند یا کارگاه ؟ فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی -اعدام سلفی ها، فاز دیگری از توطئه سپاه پاسداران علیه مردم کردستان است

اعدام سلفی ها، فاز دیگری از توطئه سپاه پاسداران علیه مردم کردستان است فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی -در سوگ همسنگر دیرینم رفیق محمد غلامزاده ( حه مه چیانه )

در سوگ همسنگر دیرینم رفیق محمد غلامزاده ( حه مه چیانه ) پرچم سرخ ات را روز اول ماه مه برافراشته نگاه خواهیم داشت پرچمدار کمونیست فرهاد شعبانی

فرهاد شعبانی -مستند “کردستان در دفاع”، جعل تاریخ و مزخرفاتی بیش نیست.

مستند “کردستان در دفاع”، جعل تاریخ و مزخرفاتی بیش نیست. فرهاد شعبانیHOME