فاتح شیخ-٨ مارس ١٩١٧روزی که تظاهرات زنان جرقه انقلاب روسیه را زد

٨ مارس ١٩١٧ روزی که تظاهرات زنان جرقه انقلاب روسیه را زد  

فاتح شیخ-دنیای دیگری امکانپذیر و ضروری است پیام امسال فستیوال کان

فاتح شیخ دنیای دیگری امکانپذیر و ضروری است پیام امسال فستیوال کان

کمونیست میپرسد- درباره جنگ موصل مصاحبه با فاتح شیخ

کمونیست میپرسد درباره جنگ موصل

فاتح شیخ -سوریه: وحشت بی پایان

سوریه: وحشت بی پایان   فاتح شیخ   غروب دوشنبه نوزده سپتامبر رژیم بشار اسد به وقفه عملیات جنگی که حاصل توافق آمریکا و روسیه بود خاتمه داد و طبعا گروههای مسلح مخالف خود را مسئول آن قلمداد کرد. کمی بعد همه هجده کامیون امداد رسانی صلیب سرخ به شهروندان محاصره شده حلب در آتش […]

مصاحبه کمونیست هفتگی با فاتح شیخ -درباره کودتای ناکام ترکیه و پیامدهای آن

مصاحبه کمونیست هفتگی با فاتح شیخ درباره کودتای ناکام ترکیه و پیامدهای آن

فاتح شیخ -گزارشی برای گمراهی

ستون اول گزارشی برای گمراهی فاتح شیخ

مصاحبه کمونیست هفتگی با فاتح شیخ -درام بد فرجام جدائی بریتانیا از اتحادیه اروپا!

درام بد فرجام جدائی بریتانیا از اتحادیه اروپا! مصاحبه کمونیست هفتگی با فاتح شیخ  

فاتح شیخ -دنیای دیگری امکانپذیر و ضروری است پیام امسال فستیوال کان

دنیای دیگری امکانپذیر و ضروری است پیام امسال فستیوال کان فاتح شیخ

فاتح شیخ-رهایی جامعه ایران در گرو یک رهایی سوسیالیستی است

رهایی جامعه ایران در گرو یک رهایی سوسیالیستی است   متن ادیت شده سخنرانی در سمینار: شرایط اقتصادی و سیاسی ایران پس از رفع تحریمها- فرانکفورت، دوم آوریل ۲۰۱۶   فاتح شیخ

فاتح شیخ – مصاحبه ، در باره اعلام “فدرالیسم دمکراتیک” در شمال سوریه

  کمونیست هفتگی   می پرسد: در باره اعلام “فدرالیسم دمکراتیک” در شمال سوریهHOME