فاتح شیخ-عراق: پایان خط فدرالیسم پوشالی

عراق: پایان خط فدرالیسم پوشالی   فاتح شیخ

کمونیست هفتگی میپرسد-درباره پروسه رفراندوم استقلال در کردستان عراق با فاتح شیخ

  کمونیست هفتگی میپرسد: درباره پروسه رفراندوم استقلال در کردستان عراق  

فاتح شیخ-اقتصاد:گره کور حیات جمهوری اسلامی

اقتصاد: گره کور حیات جمهوری اسلامی

رادیو پیام – گفتگو با فاتح شیخ درباره مارکس و تئوری مارکسیسم.

رادیو پیام – گفتگو با فاتح شیخ درباره مارکس و تئوری مارکسیسم.

فاتح شیخ-٨ مارس ١٩١٧روزی که تظاهرات زنان جرقه انقلاب روسیه را زد

٨ مارس ١٩١٧ روزی که تظاهرات زنان جرقه انقلاب روسیه را زد  

فاتح شیخ-دنیای دیگری امکانپذیر و ضروری است پیام امسال فستیوال کان

فاتح شیخ دنیای دیگری امکانپذیر و ضروری است پیام امسال فستیوال کان

کمونیست میپرسد- درباره جنگ موصل مصاحبه با فاتح شیخ

کمونیست میپرسد درباره جنگ موصل

فاتح شیخ -سوریه: وحشت بی پایان

سوریه: وحشت بی پایان   فاتح شیخ   غروب دوشنبه نوزده سپتامبر رژیم بشار اسد به وقفه عملیات جنگی که حاصل توافق آمریکا و روسیه بود خاتمه داد و طبعا گروههای مسلح مخالف خود را مسئول آن قلمداد کرد. کمی بعد همه هجده کامیون امداد رسانی صلیب سرخ به شهروندان محاصره شده حلب در آتش […]

مصاحبه کمونیست هفتگی با فاتح شیخ -درباره کودتای ناکام ترکیه و پیامدهای آن

مصاحبه کمونیست هفتگی با فاتح شیخ درباره کودتای ناکام ترکیه و پیامدهای آن

فاتح شیخ -گزارشی برای گمراهی

ستون اول گزارشی برای گمراهی فاتح شیخHOME