غفار غلام ویسی-نقدی کوتاه در رابطه با اظهارات سلام زیجی

نقدی کوتاه در رابطه با اظهارات سلام زیجی

غفار غلام ویسی -مانیفست ساعد وطندوست

  مانیفست ساعد وطندوست

غفار غلامویسی – تحریف تاریخ حزب کمونیست ایران وکومه له

تحریف تاریخ حزب کمونیست ایران وکومه له اخیرا ابراهیم علیزاده در رابطه با سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران ۵ بخش مصاحبه تحت عنوان حزب کمونیست ایران، ناکامی ها،دستاوردها و چالشها با تلویزیون حزبشان انجام داده، ایشان در این رشته مصاحبه ها هم در رابطه با تاریخ کومه له و هم حزب کمونیست ایران به تفصیل […]HOME