علیرضا ثقفی- از این زلزله

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. https://t.me/kanoonmodafean  http://www.kanoonm.com/2884 از این زلزله علیرضا ثقفی

علیرضا ثقفی-آیا شوروی در دوران استالین سوسیالیستی بود؟ به مناسبت یک‌صدمین سال انقلاب اکتبر

http://www.kanoonm.com/2875 آیا شوروی در دوران استالین سوسیالیستی بود؟ به مناسبت یک‌صدمین سال انقلاب اکتبر علیرضا ثقفیHOME