عبدالله کهنه پوشی صالح سرداری عبدالله دارابی-متهم  و نه قاضی تاریخ

متهم  و نه قاضی تاریخ

عبداله دارابی- نقاط عطف یک تاریخ و تجربه کمونیست ها نگاهی گذرا به سابقه مبارزات اجتماعی و توده ای مردم مریوان بخش سوم

 نقاط عطف یک تاریخ و تجربه کمونیست ها نگاهی گذرا به سابقه مبارزات اجتماعی و توده ای مردم مریوان بخش سوم عبداله دارابی

میزگرد نشریه کمونیست در مورد توافق هسته ای-با سیاوش دانشور، علی مطهری و عبداله دارابی

میزگرد نشریه کمونیست در مورد توافق هسته ای با سیاوش دانشور، علی مطهری و عبداله دارابی کمونیست ماهانه: پیامد های داخلی و منطقه ای این توافق چیست و چه تاثیری بر روند مبارزات مردم برای طرح مطالبات اقتصادی و

عبداله دارابی- موقعیت و جایگاه کنونی معلمان ایران

عبداله دارابی- موقعیت و جایگاه کنونی معلمان ایران تلاش و فعالیت یکسال اخیر معلمان مبارز و آزادیخواه ایران، جایگاه و موقعیت سیاسی –اجتماعی تازه تری را به آنها بخشیده و بهمین اعتبار وظایف سنگین تری را رو دوش آنها قرار داده است. شناخت این موقعیت جدید و گسترش و استحکام

عبداله دارابی- نگاهی گذرا به نقش و جایگاه جنبش معلمان در ایران

عبداله دارابی- نگاهی گذرا به نقش و جایگاه جنبش معلمان در ایران مبارزات سراسری دو ماه اخیر جنبش معلمان بوضوح نشان داد در کنار جنبش واقعی افزایش دستمزد طبقه کارگر، یک اعتراض سیاسی-اجتماعی دیگری وجود دارد که بمثابه بخشی از اردوی کار با خصلت و خواستهای سراسری خود امر افزایش

اکتبر میپرسد. عبداله دارابی- بمناسبت ۸ مارس – با سازماندهی در ابعاد اجتماعی، میتوان ۸ مارس را گرامیداشت!

اکتبر میپرسد. عبداله دارابی- بمناسبت ۸ مارس – با سازماندهی در ابعاد اجتماعی، میتوان ۸ مارس را گرامیداشت! اکتبر: اکنون در آستانه ۸ مارس روز جهانی زن قرار داریم، به همین خاطر جا دارد بصورت اجمالی به جایگاه و موقعیت زن در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نگاهی بیفکنیم تا چگونگی ستمکشی و فرودستی زن […]

مصاحبه -اکتبر می پرسد. در خصوص بازداشت فعالین کارگری- اجتماعی در شهر سنندج با عبدالله دارابی

اکتبر می پرسد. در خصوص بازداشت فعالین کارگری- اجتماعی در شهر سنندج اکتبر: نیروهای انتظامی رژیم اسلامی، اول نوامبر در روز همبستگی جهانی با مقاومت کوبانی، به تظاهرات مردم شهر سنندج یورش بردند دهها نفر را مصدوم و دستگیر کردند که بعدا با قرار وثیقه های سنگین آزاد شدند. اما فضای اختناق به همینجا ختم […]

کمونیست ماهانه – میزگرد وخیمتر شدن معیشت مردم در ایران مستقیما حاصل حاکمیت جمهوری اسلامی است! با جمال کمانگر، عبه دارابی و فاتح شیخ

وخیمتر شدن معیشت مردم در ایران مستقیما حاصل حاکمیت جمهوری اسلامی است! میزگرد کمونیست ماهانه با جمال کمانگر، عبه دارابی و فاتح شیخ کمونیست ماهانه: حکومت اسلامی در ادامه سیاست ریاضت کشی اقتصادی تاکنونی و تحمیل گرسنگی به میلیونها خانواده کارگری اخیرا با گران کردن ٣۰ درصدی نان در شکل رسمی ،اما در واقع در […]

اکتبر می پرسد- عبداله دارابی- برگزاری کنگره پیشمرگان مسلمان کرد. سازماندهی سرکوب مقاومت آزادیخواهانه مردم در کردستان است.

اکتبر می پرسد-  عبداله دارابی- برگزاری کنگره پیشمرگان مسلمان کرد. سازماندهی سرکوب مقاومت آزادیخواهانه  مردم در کردستان است. اکتبر، عبداله دارابی، روز یکشنبه ۱۸ آبانماه ۱۳۹۳ جلسه هماهنگی برگزاری” مناسکی تحت عنوان تدارک برگزاری کنگره شهدای پیشمرگان مسلمان کُرد، کنگره ملی پیشمرگان مسلمان کرد ” در شهر سنندج توسط سپاه پاسداران، برگزار گردید. هدف از […]

متن پیاده شده مصاحبه تلویزیون پرتو با عبداله دارابی در خصوص اوضاع منطقه

متن پیاده شده مصاحبه تلویزیون پرتو با عبداله دارابی عضو دفتر سیاسی حزب حکمتیست در خصوص اوضاع منطقه ابوبکرشریف زاده. سوال : رفیق عبداله دارابی همانطور که از اوضاع احوال  جهان و خاورمیانه  مطلع هستید،  هم اکنون خاورمیانه بیکی از کانون های بحران در دنیا تبدیل شده و چیزی بنام امنیت در این منطقه وچود […]HOME