طه حسینی – وقاحت و دروغگویی خامنه ای حد ندارد!

وقاحت و دروغگویی خامنه ای حد ندارد! خامنه‌ای در دیدار نمایندگان مذاهب دیگر در مجلس: در جمهوری اسلامی تعرض به غیرمسلمان هیچ سابقه‌ای ندارد.

طه حسینی – کار با دستمزد مناسب یا بیمه بیکاری کافی٬ برای یک زندگی انسانی

کار با دستمزد مناسب یا بیمه بیکاری کافی٬ برای یک زندگی انسانی طبق اخبار اعلام شده توسط رسانه های جمهوری اسلامی بیکار کردن کارگران در سطح وسیعی ادامه دارد. هر روز لیستی از مراکزی که هرکدام دهها و صدها کارگر را اخراج

طه حسینی – فساد بی پایان حکومت اسلامی

فساد بی پایان حکومت اسلامی فساد چنان سراپای حکومت را فراگرفته است که در هیچ جلسه و بحث و مناظره ای دست از سرشان برنمیدارد. حتی معاون روحانی، جهانگیری، در سخنرانی اش به کلاهبرداریHOME