صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا-طرح یک درخواست ضرورت کمک به خانواده های قربانیان معدن یورت

طرح یک درخواست ضرورت کمک به خانواده های قربانیان معدن یورت

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا- گزارش برگزاری برنامه عید نوروز

گزارش برگزاری برنامه عید نوروز

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا-گزارش برگزاری جشن ژانویه ۲۰۱۷

گزارش برگزاری جشن ژانویه ۲۰۱۷

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا- گزارشات مربوط به مجمع عمومی ، مالی و فعالیتهای این نهاد

گزارش برگزاری مجمع عمومی دهم

صندوق همبستگی با کارگران ایران – – برنامه «جشن سال نو»

صندوق همبستگی با کارگران ایران – – برنامه «جشن سال نو»

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا-گزارش برگزاری شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

گزارش برگزاری شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا -گزارش برنامه فاندریزینگ در جشن اول ماه مه

گزارش برنامه فاندریزینگ در جشن اول ماه مه

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا -اطلاعیه در باره کمک های مالی اتحادیه های کارگری کانادا

اطلاعیه در باره کمک های مالی اتحادیه های کارگری کانادا

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا – گزارش برگزاری جشن سال نو (ژانویه ۲۰۱۶)

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا گزارش برگزاری جشن سال نو (ژانویه

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا – گزارش برگزاری مجمع عمومی هشتم

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا گزارش برگزاری مجمع عمومی هشتم هشتمین مجمع عمومی «صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا» در روز شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ برگزار شد. پس از کسب حد نصابHOME