برنامه‌ی چهارم صدای کانون – بیمه‌ی بیکاری

http://www.kanoonm.com/1139#more-1139 برنامه‌ی چهارم صدای کانون بیمه‌ی بیکاری یکی از علت‌های اصرار کارگران برای اشتغال در کارگاه‌ها و موسساتی که کارکنان خود را بیمه می‌کنند، آن است که اگر فردی شغلش را از دست بدهد می‌تواند برای مدتی هر چندHOME