صبا راهی -اظهار نظر در مورد خبر تصمیم دولت نروژ درموردپناهندگان سیاسی

اظهار نظر در مورد خبر تصمیم دولت نروژ درموردپناهندگان سیاسی صبا راهی

صبا راهی -“مگی آسوده بخواب دیو بیدار است”

“مگی آسوده بخواب دیو بیدار است”  صبا راهی

صبا راهی – شعر سازش نکن رفیق

سازش نکن رفیق

صبا راهی – سیاهکل سرخ

سیاهکل سرخ پانزده هیولای مبارزه پانزده غول تعهد

صبا راهی – کهنه سرباز های انگلیسی چه میگویند؟

صبا راهی کهنه سرباز های انگلیسی چه میگویند؟ کهنه سربازهای انگلیسی مدالهای خود را به اعتراض به جنگ در پیاده روی مقابل دفتر نخست وزیر انگلیس روی زمین پرت میکنند و آنها را

صبا راهی – این نوشته به معنای تایید یا دفاع از سیاست های روسیه نیست.

صبا راهی هرج و مرج تولیدکنندگان تروریسم این نوشته به معنای تایید یا دفاع از سیاست های روسیه نیست. چندی پیش قبل از جنایت اخیر پاریس روسیه اعلام داشت آماده برای نابودی داعش است. در رسانه ها اما خبرهای ضد و نقیض میشندید.

صبا راهی -نامه حسن روحانی به فرانسوا هولاند

صبا راهی نامه حسن روحانی به فرانسوا هولاند باسم ای شیطان رجیم همان استکبار جهانی عزیز تروریست پرور که خود ما یکی از تولیدات آن هستیم

صبا راهی -پاریس و کشتار ددمنشانه مردم عادی توسط اَجنه

پاریس و کشتار ددمنشانه مردم عادی توسط اَجنه جنایت هولناک دیگری در پاریس زیر گوش نیروهای نظامی فرانسوی تا بدندان مسلح به تکنولوژی “تجسس” همان هایی که گنجشگ را در

صبا راهی- خون را به جوش میآورد اما مقاومت جوان فلسطینی 

خون را به جوش میآورد اما مقاومت جوان بذرشقایق است در دلها! صبا راهی نه با قنداق تفنگ با لوله تفنگ به پهلوهای جوان میزنند. اینها تروریست های صهیونیست هستند، از همان نوع تروریست های آمریکایی که

صبا راهی – هاشمی رفسنجانی قاتل کارگران: آهای نفس کِش

هاشمی رفسنجانی قاتل کارگران: آهای نفس کِش صبا راهی در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظامِ نوکر امپریالیسم و دزد دسترنج کارگرها به ریاست سر دسته دزدها هاشمیHOME