عبدالله کهنه پوشی صالح سرداری عبدالله دارابی-متهم  و نه قاضی تاریخ

متهم  و نه قاضی تاریخ

صالح سرداری -کمونیسم ستیزی بر اساس جعلیات

کمونیسم ستیزی بر اساس جعلیات صالح سرداری 

صالح سرداری-مصاحبه در خصوص اعتراضات مردم روستای عصر آباد مریوان

مصاحبه با صالح سرداری در خصوص اعتراضات مردم روستای عصر آباد مریوان

صالح سرداری -مضحکه انتخابات رژیم و همسویی ناسیونالیزم کرد!

مضحکه انتخابات رژیم و همسویی ناسیونالیزم کرد!

صالح سرداری – بازگشایی مدارس و اعتراضات معلمان

بازگشایی مدارس و اعتراضات معلمان قرار است روز اول مهر ماه مدارس و دانشگاه ها در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی  پذیرای  میلیونها دانش آموز و دانشجو  و معلم  خسته و بیزار از جمهوری اسلامی باشد. در جوامع آزاد با قوانینی انسانیترمعمولا کسانی که به مدرسه و دانشگاه میروند بخشی از ایام تعطیلات را با […]

صالح سرداری- با تمام قوا از مردم کوبانی به دفاع برخیزیم مردم مبارز شهر و روستاهای کردستان

صالح سرداری- با تمام قوا از مردم کوبانی به دفاع برخیزیم مردم مبارز شهر و روستاهای کردستان  

مصاحبه اکتبر با صالح سردارى در مورد انتخابات دوره چهارم پارلمان در کردستان عراق

مصاحبه اکتبر با صالح سردارى در مورد انتخابات دوره چهارم پارلمان در کردستان عراق اکتبر : بالا خره در میان موج گمانه زنیها و شایعات ضد و نقیض در مورد نتیجه انتخابات، هفته قبل نتیجه انتخابات در کردستان رسما اعلام شد. نظرت در مورد این انتخابات چیست؟

صالح سرداری – ۲۳ تیر ۵۸ روزی تاریخی در مبارزات مردم مریوان

۲۳ تیر ۵۸ روزی تاریخی در مبارزات مردم مریوان مبارزات قهرمانانه مردم ایران علیه رژیم پهلوی در آخر سال ۵۷ بساط این رژیم را درهم کوبید. طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی سهیم در این انقلاب هر یک بنا به منافعی که تعقیب میکردند در آن شرکت کردند. اسلامی ها و دارودسته خمینی و حوزه ها […]

صالح سرداری- در جواب به چند سوال رفیق یحیی دونداری در مورد مسائل جنبش کردستان

صالح سرداری در جواب به چند سوال رفیق یحیی دونداری در مورد مسائل جنبش کردستان ١: جنبش انقلابی مردم کردستان ایران که در اوایل از آن به جنبش مقاومت نام برده می شد، ادامه انقلاب سراسری سال ١٣۵٧ مردم ایران بود و یا بر اساس زمینه حرکتها و جنبش های قبلی در کردستان بود و […]HOME