گروه مائوئیستی شورش – قیام یا جنگ توده‌ای؛ چگونه می‌توان قدرت حاکمه را در هم شکست؟نویسنده: بهرام

قیام یا جنگ توده‌ای؛ چگونه می‌توان قدرت حاکمه را در هم شکست؟

گروه مائوئیستی شورش -عصری که صاحب سگش را نمی‌شناسد

گروه مائوئیستی شورش عصری که صاحب سگش را نمی‌شناسد نویسنده: یوسف.م

ترجمه – دومطلب مائوزِدون در سایت گروه مائوئیستی شورش

درباره‌ی مسئله‌ی حل صحیح تضادهای درون خلق

گرون شورش – جبهه‌ی دموکراتیک ملی فیلیپین: تشکیل ۶ جبهه‌ی چریکی دیگر در میندانائو‎

جبهه‌ی دموکراتیک ملی فیلیپین: تشکیل ۶ جبهه‌ی چریکی دیگر در میندانائو‎ مقدمه‌ی گروه مائوئیستی شورش: نوشته‌ی زیر برگرفته ازDavaotoday.com یکی از خبرگزاری‌های مشهور کشور فیلیپین است. این خود نشان‌دهنده‌ی آن است که

گروه شورش – نویسنده: مائوزِدون درباره‌ی تضاد

درباره‌ی تضاد نویسنده: مائوزِدون بخشی از این اثر: قانون تضاد ذاتی اشیاء و پدیده‌ها، یا قانون وحدت اضداد، اساسی‌ترین قانون دیالکتیک ماتریالیستی است. لنین می‌گوید:

گروه مائوئیستی شورش -گاردها‌ی سرخ شوروی: اتحادشوروی به «مائوزِدون» نیاز دارد‎

گاردها‌ی سرخ شوروی: اتحادشوروی به «مائوزِدون» نیاز دارد‎ بخشی از مقدمه‌ی گروه مائوئیستی شورش: بعد از آنکه کودتای رویزیونیستی در میانه‌ی دهه ۱۹۵۰ در اتحاد شوروی به احیای سرمایه‌داری

ترجمه – آیا ژاکوبنیسم برای کارگران ترسناک است؟ نویسنده: ولادیمیر ایلیچ لنین مترجم: ش.جوان

آیا ژاکوبنیسم برای کارگران ترسناک است؟ نویسنده: ولادیمیر ایلیچ لنین مترجم: ش.جوان مقدمه‌ی گروه مائوئیستی شورش: این مقاله در تاریخ ۷ ژوئیه‌ی (۲۴ ژوئن) ۱۹۱۷در شماره‌ی ۹۰ روزنامه‌ی پراودا(Правда) انتشار یافت؛ و نیز

ترجمه – اگر کمونیست ها در فیلیپین قدرت را به‌دست بگیرند، چه‌خواهند کرد؟ نویسنده: مونگ پلاتینو۱مترجم: ش.جوان

اگر کمونیست ها در فیلیپین قدرت را به‌دست بگیرند، چه‌خواهند کرد؟ نویسنده: مونگ پلاتینو۱ مترجم: ش.جوان حواس‌تان به کمونیست‌ها باشد، آنها خانواده‌ی شما را وادار به‌زندگی در یک اردوگاه کار اجباری کرده و اموال‌تان را مصادره خواهند کرد. آیا این صحت دارد؟ احتمال دارد، ولی تنها در صورتی‌که شما متعلق به یک صد هزارم از […]

پویان.م – آذربایجان دروازه‌ی سوسیالیسمِ ایران/ با این ستم ملی چه باید کرد؟

آذربایجان دروازه‌ی سوسیالیسمِ ایران/ با این ستم ملی چه باید کرد؟ نویسنده: پویان.م و اما ایراد کار از آنجا آغاز گشت که گروه‌های زبانی چندین و چند ده میلیون نفری نامیده شدند و نه یک “ملت”، حال آنکه ما زبان مشترک

ترجمه – شورش بر علیه سیاست پناهندگى غیر انسانى و خشونت پلیس اقدامی است بر حق! اتحادیه‌ی کمونیستی نروژ مترجم: رضا بامیانی

شورش بر علیه سیاست پناهندگى غیر انسانى و خشونت پلیس اقدامی است بر حق! اتحادیه‌ی کمونیستی نروژ مترجم: رضا بامیانی حداقل ٢٠ جوان پناهنده دیروز پس از یک شورش در یک مرکز پذیرش پناهندهگان در شهر لوننر (Lunner) در نروژ دستگیر شدند! آنها درHOME