شهرام یوسفی – فاز جدید اصلاح قانون کار تهاجم دوباره دولت سرمایه به کارگران

فاز جدید اصلاح قانون کار تهاجم دوباره دولت سرمایه به کارگران شهرام یوسفی فاز جدید اصلاح قانون کار امسال هم در دستور کار صاحبان سرمایه و دست اندر کاران دولت سرمایه جمهوری اسلامی قرار گرفته، این اصلاحیه ها که شامل اصلاحیه

شهرام یوسفی – طبقه کارگر و خصوصی سازیها

طبقه کارگر و خصوصی سازیها شهرام یوسفی دولت سرمایه روحانی در ادامه سیاستهای خصوصی سازی دولت نهم و دهم در حال واگذاری بسیاری از صنایع و معادن بزرگ داخلی به بخش خصوصی است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در خرداد ماه امسال، اعلام داشت که، راهکارهای دولت در امور اقتصادی برای سال جاری شتاب […]

شهرام یوسفی -اختلاس و فساد مالی سازمان تامین اجتماعی مبارزه جدی کارگری را می طلبد!

  اختلاس و فساد مالی سازمان تامین اجتماعی مبارزه جدی کارگری را می طلبد! شهرام یوسفی اختلاس و فساد حکومتی درنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی نه پدیده جدیدی است، و نه بطور اتفاقی در سازمان تامین اجتماعی که یکی از مهمترین و ثروتمندترین نهادهای اجتماعی می باشد بوقوع پیوسته است.

شهرام یوسفی- مزدوران دیروز کانون انجمنهای صنفی و اسلامی معترضان دروغین امروز حقوق کارگران!

مزدوران دیروز کانون انجمنهای صنفی و اسلامی معترضان دروغین امروز حقوق کارگران! شهرام یوسفی در برخی از سایتها بخصوص سایت “ایلنا” در رابطه با اعتراضات کارگری و حقوقهای معوقه کارگران سخنگویان “خانه کارگر “، ” کانون انجمن صنفی کارگران” و “انجمنهای اسلامی” خود را به عنوان نماینده کارگران معرفی نموده و می خواهند با عوام […]

شهرام یوسفی-نقش کارگر پیشرو در مبارزه طبقاتی

نقش کارگر پیشرو در مبارزه طبقاتی شهرام یوسفی عدم امنیت اقتصادى، فقر و گرسنگى، اخراج و بیکارى نه تنها روز بروز عرصه را بر کارگران تنگ تر میکند بلکه دست سرمایه دارى براى کاهش‏ دستمزدها را بازتر گذاشته و با تشدید رقابت و تفرقه در جمع کارگران موقعیت خود را مستحکم میبخشد. با تشدید تحریمهای […]

شهرام یوسفی- نمی توان به نام کارگر، کارگر را به دام بورژوازی انداخت!

  نمی توان به نام کارگر، کارگر را به دام بورژوازی انداخت! ( نقدی بر نوشته ” جنبش کارگری ذاتاً تکثرگرا است” آقای محمد صفوِی) شهرام یوسفی اخیرآ در سایت اخبار روز مقاله ای بنام ” جنبش کارگری ذاتاً تکثرگرا است ” به قلم محمد صفوی منتشر شده است. نویسنده علاوه بر عنوان نوشته- نوشته […]

شهرام یوسفی اصلاحیه سازمان تامین اجتماعی؛ تعرض وحشیانه دیگری به سطح معیشت کارگران

  اصلاحیه سازمان تامین اجتماعی؛ تعرض وحشیانه دیگری به سطح معیشت کارگران شهرام یوسفی در اثر بحرانهای شدید اقتصادی سیاسی ای که بر جامعه ایران حاکم است، فقر و فلاکت و سیه روزی به اوج خود رسیده است. میلیونها انسان زحمتکش برای زنده ماندن با گرانی سرسام آور، بیکاری و قوانین ارتجاعی ای که دولت […]HOME