مصاحبه نشریه کمونیست هفتگی با شمال علی از فعالین کمونیست کردستان عراق- در باره ترور کاوه گرمیانی در کردستان عراق

مصاحبه نشریه کمونیست هفتگی با شمال علی از فعالین کمونیست کردستان عراق در باره ترور کاوه گرمیانی در کردستان عراق کمونیست هفتگی: این هفته یک ترور سیاسی دیگر در کردستان عراق به وقوع پیوست، کاوە گرمیانی، روزنامه نگار ترور گردید. شمال علی لطفا ابتدا برای خوانندگان کمونیست تشریح کنید که جریان این ترور چگونه بود؟HOME