پ. احمزادە-برگی از تاریخ

برگی از تاریخ   پ. احمزادە

حسن حسام – کابوس ِماهِ تاریک

کابوس ِماهِ تاریک حسن حسام برای زنان ِ قربا نی ؛ در« جهاد نِکاح» داعشی های عراق ، ایران ، افغانستان نیجریه و و و…

سوسن شهبازی – تبار نامه ی خونین این قبیله ،کجاست؟ “

  تبار نامه ی خونین این قبیله ،کجاست؟ “

شعر – گذشتی نیست شعر از یومیت التیر ترجمه روزبه کوراغی

گذشتی نیست! ما اهل بغداد هستیم ،در بغداد هستیم، اهل بغدادیم هنگامی که بمب ها در بغداد فرو میریزد، اسم مان ناشناخته می ماند اسم مان ناشناس

شعر – دستان آلوده کارن جواهری

دستان آلوده کارن جواهری دستم به خون قلم آلوده است ، من نیز دار زنید.

جهانگیر محمود ویسی-من کارگرم هیچ کجای جهان سرزمین من نیست

من کارگرم هیچ کجای جهان سرزمین من نیست http://kargardk.mihanblog.com/post/9 من کارگرم هیچ کجای جهان سرزمین من نیست همه کس عکس شناسنامه‏ای مرا می‏شناسد..

سید علی صالحی / جهان در کودتا

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/07/blog-post_23.html#more کانون مدافعان حقوق کارگر – جهان در کودتا سید علی صالحی درد، زندان، شکنجه، تفتیش،

– پیمان فاضلی شعر«کلمات» برایِ ترکیه

«کلمات» برایِ ترکیه با ما خیابانی‌ها خانه جایی برایِ ایثارِ واژه نبود

کازلی برخیزوبپاکن یک انفلاب تازه شعر

برخیزوبپاکن یک انفلاب تازه ای کارگر که گشته از توجهان آبا دان درید قدرت توست راه نجات انسان از رزم تو فتاده لرزه به کا خ ظالمان ازرزم توست امروز سرمایه دارنالان در اعتصاب ماهر در انقلاب رخشان کن ظفربراین شرایط با اعتصاب دوباره

پروانه قاسمی روز کارگر

  روز کارگر کارام ارزانتر از کار تو بیش از تو تحقیر می شوم کارام بیشتر از تو بیش از تو استثمار می شومHOME