سیمای سوسیالیسم -قربانی شدن دو کارگر در هر هفته برای بیشترسازی سود سرمایه

قربانی شدن دو کارگر در هر هفته برای بیشترسازی سود سرمایه در استان مازندران سرمایه هر هفته دو کارگر را حین استثمار و تولید ارزش اضافی به قتل می رساند. طبق گزارش یکی از رسانه های دولتی، در سوانح کاری این استان درسال جاری تا کنون سوای دهها مورد قطع عضو و صدمات جبران ناپذیر […]

سایت سیمای سوسیالیسم -اشغال کارخانه و خود مدیریتی توسط کارگران

اشغال کارخانه و خود مدیریتی توسط کارگران در ژوئیه ۲۰۱۱ کارگران کارخانه ویو مه در تسالونیسکی یونان به طور جمعی تصمیم به اشغال کارخانه ای گرفتند که در آن کار می کردند. این تصمیم بعد از بسته شدن کارخانه در اثر ورشکستگی گرفته شد. کارفرما کارخانه را بدون پرداخت غرامت به کارگران یا حتی پرداخت […]

سایت سیمای سوسیالیسم علاج واقعه قبل از وقوع

علاج واقعه قبل از وقوع دو سال پیش نخست وزیر دولت سرمایه داری سوئد در مصاحبه با رسانه های این کشور طی سخنانی ظاهراً غیررسمی به شکل “پیشنهاد” لزوم افزایش سن باز نشستگی کارگران را تا ۷۰ سالگی مطرح کرد. متعاقب آن برای سنجش میزان واکنش اعتراضی توده های کارگر به این بخش از سخنان […]

سیمای سوسیالیسم اخراج یک فعال کارگری از شرکت توسعۀ شبکه های صنعتی در ایرانسیمای سوسیالیسم

اخراج یک فعال کارگری از شرکت توسعۀ شبکه های صنعتی در ایران بهنام خدادادی فعال کارگری شرکت برق و سلختمان اصفهان اخراج شد. اخراج وی در پی سخنرانی فعالان کارگری در روز عید در سالن اجتماعات کمپ کارگری طاهری در کنگان منطقۀ پارس جنوبی با حضور ۱۵۰۰ نفر کارگر صورت گرفت.HOME