سهیلا حیدری – بررسی وضعیت زنان در افغانستان سخنرانی در کنفرانس سازمان آزادی زن

بررسی وضعیت زنان در افغانستان سخنرانی در کنفرانس سازمان آزادی زن سهیلا حیدری با سلام به شما حاضرین این مجلس و با تشکر از برگزارکنندگان این محفل که فرصتی را فراهم کرده اید تا به بررسی چالش هایی که در مقابل جنبش آزادی زن در خاورمانه و شمال آفریقا قرار گرفته است پرداخته شود. من […]HOME