سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران-کشتار کارگران در صنایع نفت، گاز، و انرژی!

کشتار کارگران در صنایع نفت، گاز، و انرژی!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – جعفر عظیم زاده باید آزاد شود!

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک  جعفر عظیم زاده باید آزاد شود!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از اعضای سرویس کارگری ایلنا و کارگران فارسیت دورود

حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از اعضای سرویس کارگری ایلنا و کارگران فارسیت دورود سندیکای کارگران فلزکارمکانیک حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از اعضای سرویس کارگری ایلنا و کارگران فارسیت دورود

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – میلاد درویش آزاد شد!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک میلاد درویش آزاد شد! میلاد درویش مستند ساز که در تظاهرات آرام کانون صنفی معلمان ۱۰ اسفند دستگیر شده بود، دیشب به آغوش خانواده بازگشت. ما امیدواریم که مسوولین امنیتی کشور مطابق قانون اساسی و حقوق شهروندی با فعالین کارگری و اجتماعی

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – کارگر فلزکار از پارس خودرو گزارش می دهد

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک کارگر فلزکار از پارس خودرو گزارش می دهد امسال به خاطر رکود که به دلیل تحریم ها بود حدود ۶۰۰ کارگر کارخانه پارس خودرو را بازخرید کردند و همچنین مبلغ کارانه تولید یا همان آکورد را از ۱۰۰ هزار تومان

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک – گزارش رسیده از زامیاد خودرو:

گزارش رسیده از زامیاد خودرو: در پی اعتصاب کارگران پارس خودرو و به نتیجه رسیدن آن … و ادامه اعتصاب کارگران ایران خودرو و مالیبل مبنی بر کم بودن حقوق و دستمزد … کارگران

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو

گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو : با توجه به فعالیت شدید مدیران و سرپرستان قسمت ها و تهدید و فشار به کارگران و در نهایت شکسته شدن اعتصاب غذا از طرف کارگران تولید وانت ایران خودرو در بخش شمال کارخانه ، از دیروز کارگران ایران […]

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – اعتصاب در معدن زغال سنگ سنگرود

اعتصاب در معدن زغال سنگ سنگرود ۱۵۰ کارگر معدن زغال سنگ سنگرود البرز غربی در اعتراض به انحلال معدن ، ۸ ماه حقوق عقب افتاده و موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ،

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک – از اعتصاب کارگران ایران خودرو حمایت می کنیم .

از اعتصاب کارگران ایران خودرو حمایت می کنیم . کارگران ایران خودرو به دلیل گرانی و کم بودن دستمزد و قول های انجام نشده ی مدیر عامل در خصوص افزایش دستمزد ها از ساعت ۱۰ صبح امروز

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – گزارش کارگرفلزکار از ایران خودرو:

گزارش کارگرفلزکار از ایران خودرو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک گزارش کارگرفلزکار از ایران خودرو: با توجه به قول داده شده از طرف هاشم یکه زاده مدیرعامل ایران خودرو در ۲ روز اعتصاب غذای کارگران در ماه گذشته در مورد تامین کمی دستمزد با دادن پاداش ، که تاکنون صورت نگرفته است. با زمزمه اعتصاب دوباره ، […]HOME