سلام زیجی-“شورایعالی کار” چکاره است؟ برای تعین حداقل دستمزد کارگران به چه مکانیسم و تشکلهای باید متکی شد ؟

  “شورایعالی کار” چکاره است؟ برای تعین حداقل دستمزد کارگران به چه مکانیسم و تشکلهای باید متکی شد ؟ (گفتگو با سلام زیجی) توضیح نشریه سوسیالیسم امروز: گفتگوی که ملاحظه میکنید بخشی از میزگردی است که دو سال پیش از جانب نشریه “سازمانده کمونیست” در باره مبارزه کارگران برای تعین حداقل دستمزد صورت گرفته است. […]

سلام ذیجی – بحثی در رابطه با رویدادههای کردستان عراق

سلام ذیجی – بحثی در رابطه با رویدادههای کردستان عراق

گفتگو – با سلام زیجی در باره تحولات کردستان عراق (رفراندوم، کرکوک، ناکامی ها، درسها و راحلها)

گفتگو با رفیق سلام زیجی در باره تحولات کردستان عراق  (رفراندوم، کرکوک، ناکامی ها، درسها و راحلها)

سلام زیجی-شروع یک نبرد طبقاتی واقعی حول تعین حداقل دستمزد سال ٩٧

شروع یک نبرد طبقاتی واقعی حول تعین حداقل دستمزد سال ٩٧ سلام زیجی

سلام زیجی-قدمهای بعدی بعداز رفراندم درکردستان عراق کدامند؟

قدمهای بعدی بعداز رفراندم درکردستان عراق کدامند؟   سلام زیجی

گفتگو با سلام زیجی در باره-تشکیل حزب سوسیالیست انقلابی ایران

گفتگو با سلام زیجی در باره تشکیل حزب سوسیالیست انقلابی ایران  

سلام زیجی-نقش و جایگاه منصور حکمت در جنبش کمونیستی و کارگری

نقش و جایگاه منصور حکمت در جنبش کمونیستی و کارگری بازتکثیر متن سخنرانی  سلام زیجی در  هفته  منصور حکمت سلام زیجی

سلام زیجی-  جنایتکاران تاریخ را نه می بخشیم! نه فراموش می کنیم!

   جنایتکاران تاریخ را نه می بخشیم! نه فراموش می کنیم! ( گوشه ی کوچکی از بیان حقایق تاریخی در سالگرد فاجعه بزرگ ٣٠ خرداد سال ۶٠) سلام زیجی s_zijji@yahoo.se

سلام زیجی-داعش و جمهوری اسلامی، هر دو، تروریست و جنایتکار هستند!

داعش و جمهوری اسلامی، هر دو، تروریست و جنایتکار هستند! (راه پایان دادن به مخاطرات تروریسم در ایران از کانال سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی می گذرد) سلام زیجی

سلام زیجی – یک رکن مهم سیاست کمونیستی بیان حقیقت است در باره “انتخابات” ٩۶ جمهوری اسلامی

یک رکن مهم سیاست کمونیستی بیان حقیقت است گفتگوئی نشریه سوسیالیسم امروز با سلام زیجی در باره “انتخابات” ٩۶ جمهوری اسلامیHOME