گفتگوی نشریه “سوسیالیسم امروز” با سلام زیجی-تفاوتهای ما

تفاوتهای ما گفتگوی نشریه “سوسیالیسم امروز”  با سلام زیجی

سلام زیجی-سناریوی جنایتکاران تاریخ را نباید پذیرفت! (چند کلمه در باره جنایتهای اخیر در سوریه و عراق)

سناریوی جنایتکاران تاریخ را نباید پذیرفت! (چند کلمه در باره جنایتهای اخیر در سوریه و عراق) سلام زیجی

سلام زیجی-در نمایش مسخره “انتخاباتی” این نظام جنایتکار شرکت نکنید!

در نمایش مسخره “انتخاباتی” این نظام جنایتکار شرکت نکنید! سلام زیجی

فراخوان مشترک۶٣- نفر از فعالین سیاسی کمونیست و کارگری برای تشکیل حزب کمونیستی و انقلابی در ایران

فراخوان مشترک۶٣ نفر از فعالین سیاسی کمونیست و کارگری برای تشکیل حزب کمونیستی و انقلابی در ایران

سلام زیجی-علل کناره گیری از حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

علل کناره گیری از حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست سلام زیجی

سلام ذیجی – فراخوان:کارگران، کمونیستها و مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم!

فراخوان:

تحولات سیاسی ایران، نقش و موقعیت احزاب چپ و کمونیست اپوزیسیونارائه دهنده: سلام زیجی

تحولات سیاسی ایران، نقش و موقعیت  احزاب چپ و کمونیست اپوزیسیون آیا در دوباره بر همان پاشنه خواهد چرخید ؟ چه باید کرد؟  

سلام زیجی- اطلاعیه در باره:کناره گیری از حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

اطلاعیه در باره: کناره گیری از حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست سلام زیجی S_zijji@yahoo.se

سلام زیجی-تحولات سیاسی پیشرو در ایران سناریو سیاه یا سناریو سفید؟ )سمینار دوم( زمان: چهارشنبه، ١۵ فوریه ٢٠١٧

تحولات سیاسی پیشرو در ایران سناریو سیاه یا سناریو سفید؟ )سمینار دوم(

سمینار – اوضاع سیاسی ایران سمینار اول(جمهوری اسلامی، اپوزیسیون،سرنگونی،… ارائه دهنده: سلام زیجی

سمینار – اوضاع سیاسی ایران سمینار اول(جمهوری اسلامی، اپوزیسیون،سرنگونی،… ارائه دهنده: سلام زیجیHOME