سعید مدانلو -آمریکا و ایران چهره عوض میکنند!

سعید مدانلو                                                     دوم فوریه ۲۰۱۷ آمریکا و ایران چهره عوض میکنند!

سعید مدانلو-در اکباتان چه گذشت!

در اکباتان چه گذشت!

سعید مدانلو -ناسیونالیسم ایرانی، لنگ حمام عمومی!

سعید مدانلو ناسیونالیسم ایرانی، لنگ حمام عمومی!

سعید مدانلو -وجوه تاریخی و علل سیاسی توهین های قومی در ایران!

سعید مدانلو وجوه تاریخی و علل سیاسی توهین های قومی در ایران!

سعید مدانلو -حکومت اسلامی ترکیه در موقعیت جدید!

سعید مدانلو                                     بیست و پنجم جولای ۲۰۱۶ حکومت اسلامی ترکیه در موقعیت جدید!

سعید مدانلو – اوباما و دردسرهای توافقات “هسته ای”

سعید مدانلو ۲۸ آگست – ۶ سپتامبر ۲۰۱۵ اوباما و دردسرهای توافقات “هسته ای” هردو حزب دمکرات و جمهوریخواه در آمریکا از بابت محکم گرفتنِ یکخم جمهوری اسلامی برای به زمین کوبیدن آن به جهت موضوع “جلوگیری

سعید مدانلو- اهداف سران سرمایه غرب درقبال جمهوری اسلامی و روشهای دست یابی به آن!

سعید مدانلو بیست و چهارم جولای – دهم آگست ۲۰۱۵ اهداف سران سرمایه غرب درقبال جمهوری اسلامی و روشهای دست یابی به آن! هنوز جوهر امضای تفافقات خشک نشده بود که زیگمار گبریل وزیر اقصاد آلمان به همراه یک هیئتِ نماینده از طرف ده شرکت آلمانی مربوط

سعید مدانلو – سریزا و کمونیسم کارگری!

سعید مدانلو شانزدهم جولای ۲۰۱۵ سریزا و کمونیسم کارگری! بعد از فرو پاشی شوروی، سیاستِ بزرگترین و حجیم ترین ارکان سرمایه در جهان بر این اساس مبتنی شد تا نام “کمونیسم” را همچون یک

سعید مدانلو – نگاهی به مذهب جدید و “سکولاریزم امام زمانی” آیت الله محمد نوریزاد!

سعید مدانلو سوم جولای ۲۰۱۵ نگاهی به مذهب جدید و “سکولاریزم امام زمانی” آیت الله محمد نوریزاد! اول اینکه عنوان آیت الله را برای ایشون من انتخاب نکردم، فرمودهٔ خود اوست. و دیگر اینکه حضرت آیت الله درپاسخ به مشکل یک زن زجر کشیده و عاصی از اِعمال احکام فقهی و فرهنگ منحط

سعید مدانلو – سه مطلب۱-جنبش سرنگونی طلب و کلیدی که در را به پرتگاه گشود ۲- توافق “هسته ای” و قاسم سلیمانی۳- اوضاع یمن و جمهوری اسلامی

سعید مدانلو دهم مارس – دوم آوریل ۲۰۱۵ سه مطلب ۱-جنبش سرنگونی طلب و کلیدی که در را به پرتگاه گشود ۲- توافق “هسته ای” و قاسم سلیمانی ۳- اوضاع یمن و جمهوری اسلامی جنبش سرنگونی طلب و کلیدی که در را به پرتگاه گشود! جمهوری اسلامی بمثابۀ سخیف ترین و لجن ترین دورۀ کل […]HOME