سعید مدانلو -“منافع ملی و خاک میهن” ابزار سیاسی انکار منافع طبقاتی

سعید مدانلو                                           آگست ۲۰۱۷ “منافع ملی و خاک میهن” ابزار سیاسی انکار منافع طبقاتی

مصاحبه-حسین آقا نگهبانی! سئوال “کارگر کمونیست” از سعید مدانلو  بخش اول

حسین آقا نگهبانی! سئوال “کارگر کمونیست” از سعید مدانلو  بخش اول کارگر کمونیست: از شما دو مطلب در باره تاریخچهٔ جنبش شورائی و خاطراتی از یک تجربهٔ مشخص، تا جایی که من (ناصر اصغری) اطلاع دارم، منتشر شده است. ارزش ثبت اینگونه خاطرات برای جنبش کارگری و بخصوص برای فعالین جوانتر این جنبش را شما […]

سعید مدانلو -آمریکا و ایران چهره عوض میکنند!

سعید مدانلو                                                     دوم فوریه ۲۰۱۷ آمریکا و ایران چهره عوض میکنند!

سعید مدانلو-در اکباتان چه گذشت!

در اکباتان چه گذشت!

سعید مدانلو -ناسیونالیسم ایرانی، لنگ حمام عمومی!

سعید مدانلو ناسیونالیسم ایرانی، لنگ حمام عمومی!

سعید مدانلو -وجوه تاریخی و علل سیاسی توهین های قومی در ایران!

سعید مدانلو وجوه تاریخی و علل سیاسی توهین های قومی در ایران!

سعید مدانلو -حکومت اسلامی ترکیه در موقعیت جدید!

سعید مدانلو                                     بیست و پنجم جولای ۲۰۱۶ حکومت اسلامی ترکیه در موقعیت جدید!

سعید مدانلو – اوباما و دردسرهای توافقات “هسته ای”

سعید مدانلو ۲۸ آگست – ۶ سپتامبر ۲۰۱۵ اوباما و دردسرهای توافقات “هسته ای” هردو حزب دمکرات و جمهوریخواه در آمریکا از بابت محکم گرفتنِ یکخم جمهوری اسلامی برای به زمین کوبیدن آن به جهت موضوع “جلوگیری

سعید مدانلو- اهداف سران سرمایه غرب درقبال جمهوری اسلامی و روشهای دست یابی به آن!

سعید مدانلو بیست و چهارم جولای – دهم آگست ۲۰۱۵ اهداف سران سرمایه غرب درقبال جمهوری اسلامی و روشهای دست یابی به آن! هنوز جوهر امضای تفافقات خشک نشده بود که زیگمار گبریل وزیر اقصاد آلمان به همراه یک هیئتِ نماینده از طرف ده شرکت آلمانی مربوط

سعید مدانلو – سریزا و کمونیسم کارگری!

سعید مدانلو شانزدهم جولای ۲۰۱۵ سریزا و کمونیسم کارگری! بعد از فرو پاشی شوروی، سیاستِ بزرگترین و حجیم ترین ارکان سرمایه در جهان بر این اساس مبتنی شد تا نام “کمونیسم” را همچون یکHOME