سردار قادری -به یاد رفیق و معلم عزیزم عمر احمدزاده

به یاد رفیق و معلم عزیزم عمر احمدزاده همین چند روز قبل بود که با هم صحبت کردیم، راستش را بخواهید اگر قبلا از وضعیت نگران کننده سلامتیش با خبر نشده بودم باورم نمی شد که صاحب این صدای گرم و روحیه پرشور، دارد هر لحظه با مرگ دست و پنجه نرم میکند، اگر او […]HOME