اشرف علیخانی (ستاره)-حضور زنان در مدیریت سیاسی!؟ دروغی بزرگ

حضور زنان در مدیریت سیاسی!؟ دروغی بزرگ

اشرف علیخانی (ستاره.تهران)- نادره افشاری؛ جاودانه در چهچه ی پرندگان، نوازش نسیم و طعم شراب

نادره افشاری؛ جاودانه در چهچه ی پرندگان، نوازش نسیم و طعم شراب

ستاره.تهران (اشرف علیخانی) -دوستی ِ تفاوتها

دوستی ِ تفاوتها

ستاره.تهران (اشرف علیخانی) -«کسی به جلاد التماس نمی کند»!

«کسی به جلاد التماس نمی کند»!

ستاره (اشرف علیخانی) – سال نو ۲۰۱۶ را تبریک می گویم‎

سال نو ۲۰۱۶ را تبریک می گویم‎ به امید جهانی بدون جهل و بدون سردمداران خرافات، جهانی بدون جنگ و خشونت و بدون فقر و ظلم و جنایت جهانی روشن و شاد و آباد و آزاد و مردمانی رسته از ظلم بیدادگران     با آرزوی بهترینها برای شما تک تک دوستان عزیزم شاد و […]

ستاره.تهران (اشرف علیخانی)- آری؛ زبانهای فارسی و انگلیسی

«I’m still alive… I can still mutiny»

ستاره تهران (اشرف علیخانی) -چرا به انگلیسی نوشتم؟ – بخشی از نامه به برادرم‎

چرا به انگلیسی نوشتم؟ – بخشی از نامه به برادرم‎ سلام و درود …. بله. متن شعر انگلیسی ام دارای ایراده. خودم هم میدونم اما دلم میخواد به خارجیها حرفامو بزنم. واقعاً از ایرانیها دارم ناامید میشم چون

ستاره.تهران(اشرف علیخانی) – شعر: «شب شکن»

شعر: «شب شکن» نقاشی از: خانم گیتی نوین ​ «شب شکن»

ستاره.تهران (اشرف علیخانی) – کوتاه. مختصر. همین

کوتاه. مختصر. همین ​

ستاره.تهران (اشرف علیخانی) – زندایی بچه دار نمی شد اما وجودش پر از عشق بود

زندایی بچه دار نمی شد اما وجودش پر از عشق بود از دیروز آنقدر هیجانزده ام که واقعاً نمی دانم چگونه احساسم را بیان کنم. و آیا اصلاً هیچ نیازی به بیان احساس هست یا نه؟… با خودم فکر می کنم که بله! نیاز دارم احساسم را بنویسم. اما چون شما نمی دانید ماجرا از […]HOME