سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان-محمدصدیق کبودوند:به یاری زلزله زدگان کرماشان بشتابیم

محمدصدیق کبودوند:به یاری زلزله زدگان کرماشان بشتابیم

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان-پیام تسلیت و همدردی با مردم کُردستان

پیام تسلیت و همدردی با مردم کُردستان

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان-خواست زندانیان اعتصابی سریعٱ تٲمین شود

خواست زندانیان اعتصابی سریعٱ تٲمین شود

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان-حادثه تروریستی تهران را محکوم میدانیم

حادثه تروریستی تهران را محکوم میدانیم

سیزدهمین سالروز تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان‎

سیزدهمین سالروز تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان‎ به فعالیت‌های حقوق بشری ادامه میدهیم

اطلاعیه -سازمان دفاع ازحقوق بشرکُردستان تا اطلاع ثانوی سخنگو ندارد

سازمان دفاع ازحقوق بشرکُردستان تا اطلاع ثانوی سخنگو ندارد

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان -حمله تروریستی به دفتر «حزب دمکرات کردستان» محکوم است

حمله تروریستی به دفتر «حزب دمکرات کردستان» محکوم است

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان- ترکیه به سرکوب و اقدامات نژادپرستانه علیه کردها پایان دهد

ترکیه به سرکوب و اقدامات نژادپرستانه علیه کردها پایان دهد

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان- چند خبر و اطلاعیه

دهم تیرماه سالروز بازداشت کبودوند، یاد روز پدر حقوق بشر کردستان

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان – محمد صدیق کبودوند برای مدت ۴ روز به مرخصی آمد وادامه اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی کُرد و وخامت حال وی

محمد صدیق کبودوند برای مدت ۴ روز به مرخصی آمدHOME