سیزدهمین سالروز تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان‎

سیزدهمین سالروز تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان‎ به فعالیت‌های حقوق بشری ادامه میدهیم

اطلاعیه -سازمان دفاع ازحقوق بشرکُردستان تا اطلاع ثانوی سخنگو ندارد

سازمان دفاع ازحقوق بشرکُردستان تا اطلاع ثانوی سخنگو ندارد

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان -حمله تروریستی به دفتر «حزب دمکرات کردستان» محکوم است

حمله تروریستی به دفتر «حزب دمکرات کردستان» محکوم است

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان- ترکیه به سرکوب و اقدامات نژادپرستانه علیه کردها پایان دهد

ترکیه به سرکوب و اقدامات نژادپرستانه علیه کردها پایان دهد

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان- چند خبر و اطلاعیه

دهم تیرماه سالروز بازداشت کبودوند، یاد روز پدر حقوق بشر کردستان

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان – محمد صدیق کبودوند برای مدت ۴ روز به مرخصی آمد وادامه اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی کُرد و وخامت حال وی

محمد صدیق کبودوند برای مدت ۴ روز به مرخصی آمد

تشکر و قدردانی خانواده محمد صدیق کبودوند و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از همه آن‌هایی که از حقوق و آزادی کبودوند دفاع کردند قدردانی و سپاسگزاری می‌کنند.‎

تشکر و قدردانی خانواده محمد صدیق کبودوند و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از همه آن‌هایی که از حقوق و آزادی کبودوند دفاع کردند قدردانی و سپاسگزاری می‌کنند.‎ تشکر و قدردانی

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان -توقف اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند‎

توقف اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند‎ اطلاعیه

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان -کبودوند به زندان بازگردانده شد

کبودوند به زندان بازگردانده شد

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان -کبودوند اجازه داد تا مداوا شود

کبودوند اجازه داد تا مداوا شود اطلاعیه بیست و ششمین روز از اعتصاب غذای کبودوندHOME