سازمان حقوق بشر ایران – نقض حقوق بشڕ‎

گزارش آماری _ تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان «نوامبر۲۰۱۷ » ۰۱٫۱۲٫۲۰۱۷ ۰ Comment این گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ مصادف با یک‌شنبه ۱۰ آبان ماه تا سه‌شنبه ۹ آذر ماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی، در شرق کوردستان است که به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد […]

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان-وجدان جهانی در مقابل تجاوزات به حقوق بشر و تکرار انفال و ژنوساید دگرباره مردم کُرد” باشور” بی‌تفاوت نماند

وجدان جهانی در مقابل تجاوزات به حقوق بشر و تکرار انفال و ژنوساید دگرباره مردم کُرد” باشور” بی‌تفاوت نماند

سازمان حقوق بشر ایران-گزارش ویژه به مناسبت ۱۰ اکتبر؛ پنج سال در سلول انفرادی زیر حکم اعدام در زندان‌های مالزی‎

گزارش ویژه به مناسبت ۱۰ اکتبر؛ پنج سال در سلول انفرادی زیر حکم اعدام در زندان‌های مالزی‎

سازمان حقوق بشر ایران-به مناسبت روز جهانی مبارزه در راه لغو اعدام؛ ۴۳۵ اعدام از جمله ۵ کودک در ایران‎

به مناسبت روز جهانی مبارزه در راه لغو اعدام؛ ۴۳۵ اعدام از جمله ۵ کودک در ایران‎

سازمان حقوق بشر ایران-ثبت ۱۰۰ اعدام در ماه میلادی گذشته‎

ثبت ۱۰۰ اعدام در ماه میلادی گذشته‎

سازمان حقوق بشر ایران- دو گزارش

 انتقال ۱۱ زندانی از جمله یک نوجوان جهت اجرای حکم اعدام‎

سازمان حقوق بشر ایران-محمد سلیمانی و ۱۱ زندانی دیگر در سلول انفرادی در انتظار اعدام

محمد سلیمانی و ۱۱ زندانی دیگر در سلول انفرادی در انتظار اعدام

سازمان حقوق بشر ایران – مسئولیت کور کردن یک انسان بر شانه‌های کودک ۱۱ ساله

مسئولیت کور کردن یک انسان بر شانه‌های کودک ۱۱ ساله

سازمان حقوق بشر ایران -از سرگیری اعدام‌ها پس از ماه رمضان: ۶ اعدام رجایی شهر یک اعدام مراغه‎

از سرگیری اعدام‌ها پس از ماه رمضان: ۶ اعدام رجایی شهر یک اعدام مراغه‎

سازمان حقوق بشر ایران -سئوال حضوری سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ازجواد ظریف در مورد اعدام ها، احکام نرگس محمدی و آرش صادقی و شلاق زدن دانشجویان‎

سئوال حضوری سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ازجواد ظریف در مورد اعدام ها، احکام نرگس محمدی و آرش صادقی و شلاق زدن دانشجویان‎HOME