سازمان حقوق بشر ایران-ثبت ۱۰۰ اعدام در ماه میلادی گذشته‎

ثبت ۱۰۰ اعدام در ماه میلادی گذشته‎

سازمان حقوق بشر ایران- دو گزارش

 انتقال ۱۱ زندانی از جمله یک نوجوان جهت اجرای حکم اعدام‎

سازمان حقوق بشر ایران-محمد سلیمانی و ۱۱ زندانی دیگر در سلول انفرادی در انتظار اعدام

محمد سلیمانی و ۱۱ زندانی دیگر در سلول انفرادی در انتظار اعدام

سازمان حقوق بشر ایران – مسئولیت کور کردن یک انسان بر شانه‌های کودک ۱۱ ساله

مسئولیت کور کردن یک انسان بر شانه‌های کودک ۱۱ ساله

سازمان حقوق بشر ایران -از سرگیری اعدام‌ها پس از ماه رمضان: ۶ اعدام رجایی شهر یک اعدام مراغه‎

از سرگیری اعدام‌ها پس از ماه رمضان: ۶ اعدام رجایی شهر یک اعدام مراغه‎

سازمان حقوق بشر ایران -سئوال حضوری سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ازجواد ظریف در مورد اعدام ها، احکام نرگس محمدی و آرش صادقی و شلاق زدن دانشجویان‎

سئوال حضوری سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ازجواد ظریف در مورد اعدام ها، احکام نرگس محمدی و آرش صادقی و شلاق زدن دانشجویان‎

آغاز دوازدهمین سال فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان‎

آغاز دوازدهمین سال فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان‎

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان – بنیاد مدافع حقوق بشری اروپایی، آزادی کبودوند را خواستار شده است

بنیاد مدافع حقوق بشری اروپایی، آزادی کبودوند را خواستار شده است بنیاد دفاع از حقوق اقوام تحت ستم که مرکز آن در آلمان است، آزادی محمد صدیق کبودوند رئیس دربند سازمان دفاع از حقوق بشر

سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان – اعتصاب غذای دهها پناه جوی بازداشتی در ترکیه

سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان اعتصاب غذای دهها پناه جوی بازداشتی در ترکیه دهها پناه جوی کرد ، سوری، عراقی، وافغانی که از حدود بیست روز پیش در ترکیه بازداشت وهم کنون در یک پادگان نظامی به سر می برند

سازمان حقوق بشر ایران – اعدام بس است

در این برنامه: – اخبار – اعدام ها و بخشش های هفته ای که گذشتHOME