سازمان آزادی زن- در آستانه ۸ مارس عزم خود را برای ساختن یک دنیای آزاد و برابر جزم کنیم!

 در آستانه ۸ مارس عزم خود را برای ساختن یک دنیای آزاد و برابر جزم کنیم!

سازمان آزادی زن – ایران – پیام همبستگی به سازمان آزادی زن- عراق

پیام همبستگی به سازمان آزادی زن- عراق جنبش اعتراضی در عراق روزنه ای بسوی امید ینار محمد و رفقای عزیز سازمان آزادی زن عراق ما با علاقه و هیجان بسیار اخبار اعتراضات توده ای در عراق را دنبال می کنیم. جنبش اعتراضی اخیر همه را متحیر و هیجان زده کرد. مشاهده این واقعیت که تعداد […]

پیام – پیام سازمان آزادی زن بمناسبت اول ماه مه

پیام سازمان آزادی زن بمناسبت اول ماه مه روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز اعتراض به فقر و نابرابری، تبعیض، ستم و سرکوب، روز دادخواهی بشریت کارگر و اعلام مانیفست آزادیخواهی و برابری طلبی کارگری است. اول ماه مه روزی است که طبقه کارگر آزادیخواه، برابری طلب و سوسیالیست در اعتراض به سرکوب و […]

آزادی زن – خشونت جنسی محصول سیاست های دولت اسلامی ترکیه

خشونت جنسی محصول سیاست های دولت اسلامی ترکیه شنبه ۱۴ فوریه در استانبول، زنان تظاهراتی علیه خشونت جنسی در ترکیه سازمان دادند. روز ۱۱ فوریه یک دختر جوان دانشجوی ۲۰ ساله بنام اوزگه کان اسلان

پیام سازمان آزادی زن به مردم انقلابی کوبانی – مبارزه و مقاومت قهرمانانه شما به ما امید بخشید!

پیام سازمان آزادی زن به مردم انقلابی کوبانی مبارزه و مقاومت قهرمانانه شما به ما امید بخشید! مردم کوبانی! مقاومت و مبارزه قهرمانانۀ شما را در این چند ماه با دقت، اشتیاق و اضطراب دنبال کردیم. با شما نفس در سینه هایمان حبس شد و با هر خبر پیروزی، هر چند

سازمان آزادی زن – تروریسم محکوم است!ریشۀ تروریسم را بخشکانیم!

تروریسم محکوم است! ریشۀ تروریسم را بخشکانیم! عملیات تروریستی روز چهارشنبه هفتم ژانویه در پاریس که منجر به قتل ۱۲ نفر، ۱۰ کارتونیست و نویسندۀ “شارلی ابدو” مجله طنز فرانسوی و دو پلیس

اطلاعیه سازمان آزادی درباره: – برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس بین المللی “مصافهای جنبش آزادی زن در خاورمیانه و شمال آفریقا”

اطلاعیه سازمان آزادی درباره:  برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس بین المللی “مصافهای جنبش آزادی زن در خاورمیانه و شمال آفریقا” شنبه ۱۵ نوامبر کنفرانس “مصافهای جنبش آزادی زن در خاورمیانه و شمال آفریقا” در شهر گوتنبرگ، سوئد برگزار شد. در این کنفرانس سخنرانان درباره شرایط زنان و جنبش آزادی زن و اوضاع وخیم سیاسی در منطقه، […]

اطلاعیه سازمان آزادی زن – “امر به معروف نمیخوایم!”

اطلاعیه سازمان آزادی زن “امر به معروف نمیخوایم!” پاسخ مردم به اسیدپاشی های اسلامی به چند زن در اصفهان و چند شهر دیگر رژیم اسلامی را در موقعیت سختی قرار داده است. تظاهرات وسیع، خشمگین و مکرر مردم در اصفهان و تهران و سپس چند شهر دیگر و شعارهایی که ضدیت و انزجار مردم از […]

سازمان آزادی زن – مصافهای پیشاروی جنبش آزادی زن در شمال آفریقا و خاورمیانه

مصافهای پیشاروی جنبش آزادی زن در شمال آفریقا و خاورمیانه سازمان آزادی زن و ابتکار فمینیستی اروپا و کشورهای مدیترانه، در باره موقعیت زنان در شمال آفریقا و کشورهای خاورمیانه یک کنفرانس بین المللی سازمان داده است. در سه سال گذشته، مردم در منطقه برای خواستهای آزادی و برابری و رفاه و عدالت اجتماعی بپاخواستند. […]

سازمان آزادی زن – حکومت اسلامی ایران سمبل مجازات اعدام در جهان است!

حکومت اسلامی ایران سمبل مجازات اعدام در جهان است! امروز، ۵ اکتبر ۲۰۱۴ تعدادی از مردم آزادیخواه و برابری طلب شهر گوتنبرگ سوئد در پشتیبانی از کمپین بین المللی علیه اعدام ریحانه جباری در مقابل بزرگترین روزنامه سوئد تجمع کردند تا اعتراض خود را به گوش مردم سوئد برسانند.HOME