زهره اسدپوروقتی آمارها دروغ می گویند

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/03/blog-post_2989.html#more وقتی آمارها دروغ می گویند زهره اسدپور «روند رو به رشد زنانه و غیررسمی‌شدنِ بازار کار» اصطلاحی است که پژوهش‌گران فراوانی از آن به‌عنوانِ شاخصه‌ی نظام اقتصادی جهان، یاد می‌کنند. به این اعتبار که جهان شاهد فربه‌ترشدنِ بخش غیررسمی اقتصاد، و حضور گسترده‌ترِ زنان در این بخش، در کنار کوچک‌شدنِ بخش رسمی اقتصاد است. […]HOME