نامه زانیار و لقمان مرادی به کنفرانس علیه اعدام در شهر کلن آلمان!

نامه زانیار و لقمان مرادی به کنفرانس علیه اعدام در شهر کلن آلمان! دوستان گرامی! مطلع شدیم که در کلن آلمان کنفرانسی دو روزه در مورد اعدام در جریان است. ما زانیار و لقمان مرادی از رجایی شهر کرج هستیم٬ قبل از هر چیز ٬ از اینکه در مورد اعدامها حرف

نامه دوم زانیار و لقمان از زندانآیا اگر آزاد شدم٬ قادر خواهم بود این همه محبت و خوبی را جبران کنم!

نامه دوم زانیار و لقمان از زندان من که با خواندن این نامه از خوشحالی اشکهایم سرازیر شد و انرژی تازه ای گرفتم این نامه را خواهش می کنم برای همه بفرستید بخصوص کسانیکه در این مبارزه سهیم بودند … آیا اگر آزاد شدم٬ قادر خواهم بود این همه محبت و خوبی را جبران کنم! […]HOME