ریبین رها -موج دستگیریهای اخیر در کردستان : عربده ای از سر ترس

موج دستگیریهای اخیر در کردستان : عربده ای از سر ترس « ریبین رها »  

ریبین رها – تحریف تاریخی از نوع اصلاح طلبی کورد!

توضیح : مطلب زیر در مورد تبلیغات انتخاباتی یکی از کاندیداهای انتخاباتی رژیم بنام “جلالی زاده “در فضای مجازی است که در جلسه پرسش وپاسخ به سوالهای شرکت کنندگان پاسخ داد. متن این پرسش و پاسخ در  کانال اکتبر آنلاین همراه با فایل صوتی جلسه در اختیار کاربران کانال قرار گرفت.

ریبین رها – دیواری از سر “نا” مهربانی

دیواری از سر “نا” مهربانی «اگر گرسنه ای را سیر کنم می گویند چه انسان خوبی هستم اما اگر بپرسم چرا گرسنه است؟ می گویند : کمونیستی!!!»

ریبین رها -از سوروچ تا آنکارا نمایش چهره کریه فاشیزم اسلامی اردوغان

از سوروچ تا آنکارا نمایش چهره کریه فاشیزم اسلامی اردوغان ریبین رها دو انفجار همزمان روز ۱۰ اکتبر در آنکارا باز هم پرده از چهره کریه فاشیزم ملی اسلامی حزب حاکم عدالت وتوسعه برداشت وبرگ دیگری بر جنایات اردوغان وهمپالکی هایش در هیات حاکمه ترکیه افزود.انفجار دریکی از میادین اصلی شهر و درمیتینگی روی داد […]

ریبین رها – اردوغان: رویای برباد رفته سلطنت نئو عثمانی

اردوغان: رویای برباد رفته سلطنت نئو عثمانی روز ۲۵ ژوئیه دولت ترکیه با به پرواز در آوردن هواپیماهای خود برفراز مناطق شمال کردستان عراق وبمباران مواضع حزب کارگران کردستان رسما بر پروسه صلحی که از دوسال ونیم قبل شروع شده بود خط بطلان کشید.همزمان پلیس فاشیست ترکیه ونیروهای امنیتی موسوم بهHOME