رفراندم در کردستان عراق

دیدار– رفراندم و خواست استقلال کردستان عراق مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی( بزبان فارسی) دیدار مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با رفراندوم و استقلال کردستان عراق / بخش اول … بخش دوم ..(بزبان کردی ) تلویزیون ایسکر – مصاحبه در رابطه با اوصاع عراق و کردستان و مسله استقلال کردستان عراق با اسد […]HOME