رضا دانش-یادداشت سردبیر به مناسبت انتشار اولین شماره نشریه سوسیالیسم امروز

یادداشت سردبیر به مناسبت انتشار اولین شماره نشریه سوسیالیسم امروز رضا دانش

رضا دانش-جوابی کوتاه به منتقدین و مخالفان تشکیل حزب کمونیستی طبقه کارگر

جوابی کوتاه به منتقدین و مخالفان تشکیل حزب کمونیستی طبقه کارگر رضا دانش

رضا دانش-جوابی کوتاه به منتقدین و مخالفان تشکیل حزب کمونیستی طبقه کارگر

جوابی کوتاه به منتقدین و مخالفان تشکیل حزب کمونیستی طبقه کارگر رضا دانش

رضا دانش – پیروزی کارگران کوره پزخان­های شبستر پس از اعتصاب ۱۷ روزه

کمونیست هفتگی: توجه به شرایط کار، معضلات و مبارزات کارگران کوره پزخانه ها به ویژه با آغاز فصل بهار و شروع دوباره‌ی کاربردگی دهها هزار کارگر و کودکان و خانواده

رضا دانش برگزاری مراسم هفته حکمت در سلیمانیه – عراق

برگزاری مراسم هفته حکمت در سلیمانیه – عراق با حضور دهها تن از دوستداران منصور حکمت از ایران و عراق ، عصر امروز یکشنبه ۹ ژوئن ۲۰۱۳ در سلیمانیه مراسم بزرگداشت منصور حکمت برگزار شد. سخنرانها و تم بحثهایشان بدین شرح بود:

رضا دانش اول ماه مه روز اعلام همبستگی و اتحاد بین المللی طبقه کارگر

اول ماه مه روز اعلام همبستگی و اتحاد بین المللی طبقه کارگر رضا دانش در حالی به اول ماه مه روز جهانی کارگر روز اعلام همبستگی و اتحاد بین المللی طبقه کارگر و روز اعلام کیفرخواست کارگران بر علیه نظام استثمارگر سرمایه و روز جشن طبقه کارگر در سرتاسر جهان نزدیک میشویم، که این کره […]HOME