رحیم یزدانپرست در گرامی داشت یاد رفیق عطا محمد نژاد

  در گرامی داشت یاد رفیق عطا محمد نژاد رحیم یزدانپرست متاسفانه قلب انسانی کمونیست و انقلابی در شب ۳۱ مارس ۲۰۱۳ در بیمارستانی در شهر کیل آلمان از حرکت باز ایستاد. قبل از هرچیز جان باختن رفیق کمونیست و انسان دوست مان عطا محمدنژاد ( مشهور به عطا ماهیدر) را به خانواده اش، به […]HOME