رحمان حسین زاده-آیا کومه له چپ از دست رفته است؟ (در حاشیه سمینار شش حزب کردستانی در سنتر روداو)

آیا کومه له چپ از دست رفته است؟ (در حاشیه سمینار شش حزب کردستانی در سنتر روداو) رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-مضحکه انتخابات و سیاست کمونیستی

  مضحکه انتخابات و سیاست کمونیستی رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-موقعیت جنبش کارگری ایران

موقعیت جنبش کارگری ایران (سخنرانی در سمینار به مناسبت روز اول مه در استکهلم ) رحمان حسین زاده

(پیام رحمان حسین زاده به مناسبت روز جهانی کارگر)-اول مه: نه به کاپیتالیسم، زنده باد انقلاب کارگری

(پیام رحمان حسین زاده به مناسبت روز جهانی کارگر)-اول مه: نه به کاپیتالیسم، زنده باد انقلاب کارگری

(مصاحبه تلویزیون پرتو با رحمان حسین زاده)-تنش در کرکوک و مسئله رفراندوم و استقلال کردستان عراق

تنش در کرکوک و مسئله رفراندوم و استقلال کردستان عراق (مصاحبه تلویزیون پرتو با رحمان حسین زاده)

رحمان حسین زاده-در تدارک اجتماعات گسترده در اول مه(تاکید بر چند اقدام ضروری)

در تدارک اجتماعات گسترده در اول مه (تاکید بر چند اقدام ضروری) رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-نان بریدن با سر بریدن چه فرق دارد؟

نان بریدن با سر بریدن چه فرق دارد؟ در حاشیه تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط شورایعالی کار

رحمان حسین زاده-زیر فشار استبداد، استبداد زیر فشار (تصویری از دو هفته اعتراضات کارگری و توده ای در ایران)

زیر فشار استبداد، استبداد زیر فشار (تصویری از دو هفته اعتراضات کارگری و توده ای در ایران) رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-انتخاب ترامپ و پیامدهای آن بخش اول و دوم

انتخاب ترامپ و پیامدهای آن برگرفته از میزگرد با رهبری حزب حکمتیست- پاسخهای رحمان حسین زاده بخش اول و دوم

رحمان حسین زاده-انقلاب کوبا و کاسترو دستاوردها و محدودیتها

انقلاب کوبا و کاسترو دستاوردها و محدودیتها مصاحبه با رحمان حسین زاده به مناسبت مرگ فیدل کاستروHOME