(پیام رحمان حسین زاده به مناسبت شانزدهم آذر۹۶)-حرکت آزادیخواهی و برابری طلبی ادامه پیدا کرد

حرکت آزادیخواهی و برابری طلبی ادامه پیدا کرد (پیام رحمان حسین زاده به مناسبت شانزدهم آذر۹۶)

رحمان حسین زاده-ده سال گذشت درود بر دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب (داب)

ده سال گذشت درود بر دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب (داب) رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-مردم مناطق زلزله زده هنوز به کمک ما احتیاج دارند

  مردم مناطق زلزله زده هنوز به کمک ما احتیاج دارند سخنی با مردم آزادیخواه و انساندوست!   رحمان حسین زاده

تلویزیون پرتو – در حمایت از زلزله زدگان کرمانشاه وعلیه رژیم جمهوری اسلامی با رحمان حسین زاده

تلویزیون پرتو – در حمایت از زلزله زدگان کرمانشاه وعلیه رژیم جمهوری اسلامی با رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده -به تحقق انقلاب کارگری از جنس اکتبر در ایران متعهدیم

به تحقق انقلاب کارگری از جنس اکتبر در ایران متعهدیم   ( سخنرانی افتتاحیه رحمان حسین زاده در کنگره اکتبر)

رحمان حسین زاده-زنده باد کارگران آذر آب و هپکو

  زنده باد کارگران آذر آب و هپکو رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده – آموزش رایگان حق همه است به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

 آموزش رایگان حق همه است به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید   رحمان حسین زاده 

رحمان حسین زاده-ما گفتیم:رای به روحانی، رای به خامنه ای است!

 ما گفتیم: رای به روحانی، رای به خامنه ای است! رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-گفتگو در مورد مباحث و نحوه برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست (کنگره اکتبر)

  در مورد مباحث و نحوه برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست (کنگره اکتبر)   گفتگو با رحمان حسین زاده  

تلویزیون پرتو -اتحاد دو حزب کمونیست کارگری: رحمان حسین زاده

تلویزیون پرتو -اتحاد دو حزب کمونیست کارگری: رحمان حسین زادهHOME