رحمان حسین زاده-زنده باد کارگران آذر آب و هپکو

  زنده باد کارگران آذر آب و هپکو رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده – آموزش رایگان حق همه است به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

 آموزش رایگان حق همه است به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید   رحمان حسین زاده 

رحمان حسین زاده-ما گفتیم:رای به روحانی، رای به خامنه ای است!

 ما گفتیم: رای به روحانی، رای به خامنه ای است! رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-گفتگو در مورد مباحث و نحوه برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست (کنگره اکتبر)

  در مورد مباحث و نحوه برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست (کنگره اکتبر)   گفتگو با رحمان حسین زاده  

تلویزیون پرتو -اتحاد دو حزب کمونیست کارگری: رحمان حسین زاده

تلویزیون پرتو -اتحاد دو حزب کمونیست کارگری: رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده- دستمزدهای معوقه: زخمی عمیق بر پیکر جنبش کارگری

 دستمزدهای معوقه: زخمی عمیق بر پیکر جنبش کارگری

تلویزیون پرتو – رفراندم در کردشتان . سیاست حزب حکمتیست ، با رحمان حسین زاده

تلویزیون پرتو – رفراندم در کردشتان . سیاست حزب حکمتیست ، با رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده- قدرتمند کردن اعتراضات جاری کارگری! چگونه؟

 قدرتمند کردن اعتراضات جاری کارگری! چگونه؟ رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-پتانسیل جنبش کارگری (به مناسبت اعتراضات جاری کارگری)

  پتانسیل جنبش کارگری (به مناسبت اعتراضات جاری کارگری) رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-ناسیونالیسم و ملی گرایی از نگاه حکمت

  ناسیونالیسم و ملی گرایی از نگاه حکمت سخنرانی در کنگره سوم منصورحکمت رحمان حسین زادهHOME