زُوم – فروشنده اصغر فرهادی و غرور ملی‌

زُوم – فروشنده اصغر فرهادی و غرور ملی‌

رادیو پیام- نشست مشترک رهبران احزاب سیاسى کردستان در کنفرانس گفتگو با رحمان نجات

رادیو پیام- نشست مشترک رهبران احزاب سیاسى کردستان در کنفرانس گفتگو با رحمان نجات

رادیو پیام – صغر کریمی ،در باره اعتراضات کارگران هپکو – رحمان حسین زاده، درباره اعتراضات در خوزستان

رادیو پیام – صغر کریمی ،در باره اعتراضات کارگران هپکو – رحمان حسین زاده، درباره اعتراضات در خوزستان

رادیو پیام – گفتگو با حمید تقواییدونالد ترامپ و دستور ‘حفاظت در برابر ورود تروریست‌های خارجی به آمریکا’

رادیو پیام – گفتگو با حمید تقواییدونالد ترامپ و دستور ‘حفاظت در برابر ورود تروریست‌های خارجی به آمریکا’

رادیو پیام- گفتکو با علی شریفی در مورد کولبران ووضعیت آنان در کردستان

رادیو پیام- گفتکو با علی شریفی در مورد کولبران ووضعیت آنان در کردستان

رادیو پیام – زُوم: آوار شدن پلاسکو، جنایت یا حادثه

رادیو پیام – زُوم: آوار شدن پلاسکو، جنایت یا حادثه

رادیو پیام-گفتگو با سیاوش دانشور و پرویز دستمالچی پیرامون نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در سرکوب و کشتار مخالفین و دگراندیشان و حفظ و بقای جمهوری اسلامی

رادیو پیام-گفتگو با سیاوش دانشور و پرویز دستمالچی پیرامون نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در سرکوب و کشتار مخالفین و دگراندیشان و حفظ و بقای جمهوری اسلامی

رادیو پیام-گفتگو با مسعود نقره کار در مورد نقش هاشمی رفسنجانی در سرکوب کشتار زندانیان سیاسی و ترورهای مخالفین

رادیو پیام-گفتگو با مسعود نقره کار در مورد نقش هاشمی رفسنجانی در سرکوب کشتار زندانیان سیاسی و ترورهای مخالفین

رادیو پیام-گفتگو با رحمان حسین زاده در مورد ضایعه فروپاشی ساختمان پلاسکو و عوامل دخیل در بروز چنین فاجعه ای.

رادیو پیام-گفتگو با رحمان حسین زاده در مورد ضایعه فروپاشی ساختمان پلاسکو و عوامل دخیل در بروز چنین فاجعه ای.

رادیو پیام – گفتگو با علی جوادی و علی هِریس چی در مورد نقش هاشمی رفسنجانی در پیروزی وحفظ نظام جمهوری اسلامی و تأثیر مرگش در آینده سیاسی ایرا ن

رادیو پیام – گفتگو با علی جوادی و علی هِریس چی در مورد نقش هاشمی رفسنجانی در پیروزی وحفظ نظام جمهوری اسلامی و تأثیر مرگش در آینده سیاسی ایرا نHOME