رادیو پیام – گفتگو با فاتح شیخ در مورد نفی جهنم از طرف پاپ فرانسیس و تاثیرات این اظهارات در جامعه

رادیو پیام – گفتگو با فاتح شیخ در مورد نفی جهنم از طرف پاپ فرانسیس و تاثیرات این اظهارات در جامعه

رادیو پیام – دو موضوع: انتخابات ریاست جمهوری و تعیین حداقل دستمزد با اصغر کریمی و رحمان حسین زاده

رادیو پیام – دو موضوع: انتخابات ریاست جمهوری و تعیین حداقل دستمزد با اصغر کریمی و رحمان حسین زاده

زُوم – فروشنده اصغر فرهادی و غرور ملی‌

زُوم – فروشنده اصغر فرهادی و غرور ملی‌

رادیو پیام- نشست مشترک رهبران احزاب سیاسى کردستان در کنفرانس گفتگو با رحمان نجات

رادیو پیام- نشست مشترک رهبران احزاب سیاسى کردستان در کنفرانس گفتگو با رحمان نجات

رادیو پیام – صغر کریمی ،در باره اعتراضات کارگران هپکو – رحمان حسین زاده، درباره اعتراضات در خوزستان

رادیو پیام – صغر کریمی ،در باره اعتراضات کارگران هپکو – رحمان حسین زاده، درباره اعتراضات در خوزستان

رادیو پیام – گفتگو با حمید تقواییدونالد ترامپ و دستور ‘حفاظت در برابر ورود تروریست‌های خارجی به آمریکا’

رادیو پیام – گفتگو با حمید تقواییدونالد ترامپ و دستور ‘حفاظت در برابر ورود تروریست‌های خارجی به آمریکا’

رادیو پیام- گفتکو با علی شریفی در مورد کولبران ووضعیت آنان در کردستان

رادیو پیام- گفتکو با علی شریفی در مورد کولبران ووضعیت آنان در کردستان

رادیو پیام – زُوم: آوار شدن پلاسکو، جنایت یا حادثه

رادیو پیام – زُوم: آوار شدن پلاسکو، جنایت یا حادثه

رادیو پیام-گفتگو با سیاوش دانشور و پرویز دستمالچی پیرامون نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در سرکوب و کشتار مخالفین و دگراندیشان و حفظ و بقای جمهوری اسلامی

رادیو پیام-گفتگو با سیاوش دانشور و پرویز دستمالچی پیرامون نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در سرکوب و کشتار مخالفین و دگراندیشان و حفظ و بقای جمهوری اسلامی

رادیو پیام-گفتگو با مسعود نقره کار در مورد نقش هاشمی رفسنجانی در سرکوب کشتار زندانیان سیاسی و ترورهای مخالفین

رادیو پیام-گفتگو با مسعود نقره کار در مورد نقش هاشمی رفسنجانی در سرکوب کشتار زندانیان سیاسی و ترورهای مخالفینHOME