رادیو پیام -زلزله و مدیریت بحران از پایین – گفتگو با محمود یکى از امداد رسانان زلزله کرمانشاه در مورد بحران موجود و چگونگى مقابله توده اى با ان.

رادیو پیام -زلزله و مدیریت بحران از پایین – گفتگو با محمود یکى از امداد رسانان زلزله کرمانشاه در مورد بحران موجود و چگونگى مقابله توده اى با ان.

رادیو پیام -زلزله و ضرورت مدیریت بحران – گفتگو با شهرام میری کلانیکی کارشناس ارشد زلزله شناسی ومتخصص لرزه نگاری در مورد زمین لرزه یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه.

رادیو پیام -زلزله و ضرورت مدیریت بحران – گفتگو با شهرام میری کلانیکی کارشناس ارشد زلزله شناسی ومتخصص لرزه نگاری در مورد زمین لرزه یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه.

رادیو پیام -گفتگو با فاتح بهرامی راجع به تنش ایران و عربستان؛ استعفای سعد حریری، حشد شعبی، سوریه و تاثیر آن در اعتصابات و اعتراضات داخلی‌

رادیو پیام -گفتگو با فاتح بهرامی راجع به تنش ایران و عربستان؛ استعفای سعد حریری، حشد شعبی، سوریه و تاثیر آن در اعتصابات و اعتراضات داخلی‌

رادیو پیام-گفتگو با خسرو بوکانی در مورد زمین لرزه یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه، اتحاد طبقاتی و پشتیبانی مردم و بی‌ کفایتی‌ رژیم

رادیو پیام-گفتگو با خسرو بوکانی در مورد زمین لرزه یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه، اتحاد طبقاتی و پشتیبانی مردم و بی‌ کفایتی‌ رژیم

رادیو پیام-گفتگو با نجیبه صالحی درباره شرایط جسمی‌ ،محمود_صالحی و فرستادن وی به زندان علی‌رغم هشدار دکترها و پزشک قانونی. جان #محمود_صالحی در خطر است.

رادیو پیام-گفتگو با نجیبه صالحی درباره شرایط جسمی‌ ،محمود_صالحی و فرستادن وی به زندان علی‌رغم هشدار دکترها و پزشک قانونی. جان #محمود_صالحی در خطر است.

رادیو پیام-گفتگو با نجیبه صالحی درباره محمود صالحی و شرایط او بعداز سکته قلبی بعداز دستگیری.

رادیو پیام-گفتگو با نجیبه صالحی درباره محمود صالحی و شرایط او بعداز سکته قلبی بعداز دستگیری.

رادیو پیام-گفتگوی رادیو پیام کانادا با نجیبه صالحی درباره ،محمود_صالحی و شرایط او بعداز دستگیری.

رادیو پیام-گفتگوی رادیو پیام کانادا با نجیبه صالحی درباره ،محمود_صالحی و شرایط او بعداز دستگیری

رادیو پیام-گفتگو با سارمند صالحی در مورد دستگیری پدرش جلوی در بیمارستان بعداز انجام دیالیز

رادیو پیام-گفتگو با سارمند صالحی در مورد دستگیری پدرش جلوی در بیمارستان بعداز انجام دیالیز

رادیو پیام- گفتگو با آذر ماجدی و محمد آسنگران در مورد حمله و تصرف کرکوک توسط ارتش عراق و حشد شعبی

رادیو پیام- گفتگو با آذر ماجدی و محمد آسنگران در مورد حمله و تصرف کرکوک توسط ارتش عراق و حشد شعبی

رادیو پیام-گفتگو با علی‌ جوادی و حسین لاجوردی در مورد مواضع اخیر آمریکا در مورد برجام و تحریم سپاه پاسداران

رادیو پیام-گفتگو با علی‌ جوادی و حسین لاجوردی در مورد مواضع اخیر آمریکا در مورد برجام و تحریم سپاه پاسدارانHOME