رئوف افسایی-جلال طالبانی، پدر معنوی (گاد فادِر) ناسیونالیسم چپ کُرد هم درگذشت

جلال طالبانی، پدر معنوی (گاد فادِر) ناسیونالیسم چپ کُرد هم درگذشت

رئوف افسایی-در گرامیداشت ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کو مه له

در گرامیداشت ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کو مه له رئوف افسایی

رئوف افسایی-عملیات تروریستی اسلامی در تهران قویا محکوم است

عملیات تروریستی اسلامی در تهران قویا محکوم است رئوف افسایی

رئوف افسائی -هیئت منصفه می گوید: “کشتن مارک داگان قانونی است”

هیئت منصفه می گوید: “کشتن مارک داگان قانونی است” رئوف افسائی این جملات تکان دهنده، “کشتن داگان قانونی است” در سایت صدا و سیما یا روزنامه کیهان بیت رهبری یا روزنامه جوان سپاه پاسداران یا دیگر رسانه های رژیم جمهوری اسلامیHOME