آرشیو برنامه تصویری دیدار

دیدار – مصاحبه با نسان نودینیان در رابطه با اعتراضات معلمان و فراخوان ۱۳ مهر

دیدار – مصاحبه با نسان نودینیان در رابطه با اعتراضات معلمان و فراخوان ۱۳ مهر

دیدار – تاریخ شفاهی چپ ، جامعه معلمان مریوان. دیدار اسد نودینیان با نسان نودینیان

دیدار – تاریخ شفاهی چپ ، جامعه معلمان مریوان. دیدار اسد نودینیان با نسان نودینیان

دیدار – گفتگوی مجید حسینی و اسد نودینیان در رابطه با اعتراضات اخیر مردم شهرههای کردستان در رابطه با جنایت قتل دو کولبر در بانه

دیدار – گفتگوی مجید حسینی و اسد نودینیان در رابطه با اعتراضات اخیر مردم شهرههای کردستان در رابطه با جنایت قتل دو کولبر در بانهHOME