داوود رفاهی – این کارگران چقدر “عقب مانده و مخل آرامش” هستندداوود رفاهی

این کارگران چقدر “عقب مانده و مخل آرامش” هستند داوود رفاهی گزارشی که روز ۵ فوریه از اعتصاب کارکنان متروی لندن از طرف “یورو نیوز” منتشر شده، خواندنی است. تیتر خبر به این شکل است: “اعتصاب متروی لندن، زندگی‌میلیون‌ها نفر را با مشکل مواجه کرد”.HOME